Urząd Gminy Ryczywół
Bip - Strona główna

Informacje podstawowe

Organy

Urząd Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Sesje Rady Gminy »

Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje

Informacje o planowanych posiedzeniach komisji Rady Gminy

Protokoły z posiedzeń komisji Rady Gminy

Rada Gminy Kadencja 2018-2023

Rada Gminy Kadencja 2014-2018.

Rada Gminy kadencja 2010-2014

Rejestr uchwał »

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe »

Rejestry i ewidencje

Przetargi »

Nabór pracowników »

Pożytek publiczny »

Ogłoszenia »

Wybory

Wyniki przeprowadzonych kontroli »

Konsultacje »

Druki do pobrania

Instrukcja »

Zgromadzenia publiczne »

Informacja przestrzenna »

Katalog kart usług UG Ryczywół »

Decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego »

Decyzje o warunkach zabudowy

Rada Gminy Kadencja 2014-2018

Informacja o planowanych do wykonania zadaniach »

Ochrona Środowiska

Rejestr Instytucji Kultury

Decyzje środowiskowe »

RODO

Petycje

Procedura kontroli

Monitoring wizyjny

Elektroniczny Urząd

Język migowy i inne środki komunikowania się

Deklaracja Dostępności

walidacja css walidacja html
Strona główna » Statystyka
A A A

Statystyka:stronaudziałwejść
.Strona główna3,44%.136865
.Moja sprawa0,23%.9072
.Redakcja0,06%.2495
.Rejestr zmian2,06%.82248
.Władze2,76%.109993
.Komisje Rady0,16%.6552
.Sołectwa0,12%.4877
.Referat UG0,20%.7976
.Rada Gminy0,33%.13067
.Zaproszenia0,02%.729
.Statut0,13%.5345
.Projekty uchwał0,00%.133
.Budżet Gminy na 2009 rok0,08%.3222
.Oświadczenia majątkowe za 2008 rok0,07%.2780
.Program Współpracy na 2010 rok0,06%.2426
.Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w 2010 roku0,06%.2500
.Obwieszczenie dot. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Ryczywół0,16%.6400
.Pomoc0,16%.6299
.Zarzadzenia Wójta 20090,03%.1151
.Rejestr uchwał0,03%.1080
.Budżet Gminy na 2010 rok0,10%.3839
.Podatki0,15%.5936
.Wyszukiwarka0,12%.4948
.Protokoły z sesji0,04%.1440
.Zmiany w budżecie Gminy na 2010 rok0,08%.3105
.Zarządzenia Wójta 20100,12%.4935
.Plan Pracy Rady Gminy9,08%.361572
.Informacja o wyniku przetargu - lokal mieszkalny w Ryczywole, os. Parkowe 140,09%.3556
.USC i Ewidencja ludności0,12%.4642
.Ewidencja działalności gospodarczej0,10%.4021
.Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Ryczywole0,09%.3495
.Oświadczenia majątkowe urzędników 20080,07%.2611
.Informacja o przetargu - lokal mieszkalny, os. Parkowe 14 w Ryczywole0,04%.1787
.Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Przebudowa Placu 1 Maja w Ryczywole0,05%.2076
.Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Budowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową - II etap.0,06%.2441
.Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - budowa drogi w Gorzewku0,04%.1401
.Informacja z wykonania budżetu za 2009 rok0,06%.2528
.Sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok0,07%.2628
.Wybór ofert - Przebudowa Placu 1 Maja w Ryczywole0,05%.2156
.Wybór oferty - Budowa drogi w Gorzewku.0,05%.2027
.Wybór oferty - Budowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową - II etap.0,05%.2147
.Informacja o wyniku przetargu - lokal mieszkalny w Ryczywole, os. Parkowe 140,06%.2380
.Obwieszczenie dot. rozbudowy tartaku0,12%.4872
.Oświadczenia majątkowe radnych za 20090,07%.2828
.Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w 2010 roku0,06%.2387
.Informacja o przetargu - łączna sprzedaż działek położonych w Ryczywole0,06%.2536
.Informacja o przetargu - sprzedaż nieruchomości położonej w Skrzetuszu0,05%.2086
.Przetarg - Dowóz dzieci do szkoły w Ryczywole dwoma autobusami z terenu Gminy0,07%.2972
.Przetarg - Dowóz dzieci do Szkoły Specjalnej w Miłowodach autobusem z terenu Gminy0,06%.2306
.Rok 20100,14%.5580
.Wybór oferty - dowóz dzieci do Szkoły w Ryczywole dwoma autobusami0,06%.2292
.Wybór oferty - dowóz dzieci do Szkoły Specjalnej w Miłowodach0,05%.2080
.Unieważnego przetargu - sprzedaż działek położonych w Ryczywole0,04%.1428
.Przetarg - łączna sprzedaż działek położonych w Ryczywole0,06%.2202
.Rejestr Zarządzeń Wójta - 2010 rok0,11%.4324
.Wybory Samorządowe 20100,14%.5427
.Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi0,05%.1924
.Przetarg - Dowóz dzieci do szkoły w Ryczywole dwoma autobusami z terenu Gminy0,05%.2138
.Przetarg - Dowóz dzieci do Szkoły Specjalnej w Miłowodach autobusem z terenu Gminy0,07%.2728
.Przetarg - Zakup i dostawa oleju opałowego typu EKOTERM0,07%.2632
.Przetarg - dostawa węgla kamiennego i miału0,05%.2147
.Przetarg - zaopatrzenie w paliwa pojazdów tj.autobusu szkolnego, pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego w roku 20110,05%.2041
.Wybór oferty - Dowóz dzieci do Szkoły w Ryczywole, dwoma autobusami z terenu gminy w roku 2011.0,05%.1885
.Wybór oferty - Dowóz dzieci do Szkoły Specjalnej w Miłowodach z terenu Gminy w roku 2011.0,04%.1731
.Wybór oferty - Zaopatrzenie w paliwa pojazdów tj. autobusu szkolnego, pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego w roku 2011.0,05%.2106
.Wybór oferty - Dostawę węgla kamiennego i miału do kotłowni w budynkach będących własnością gminy w 2011r.0,09%.3419
.Kadencja 2010-20140,12%.4909
.Wybór oferty - Zakup i dostawa oleju opałowego typu EKOTERM0,03%.1224
.Wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień0,01%.484
.Opłata targowa0,00%.184
.Stawki podatku od środków transportowych0,00%.139
.Opłata targowa0,01%.207
.Średnia cena skupu żyta0,00%.150
.Budżet Gminy na 2011 rok0,08%.3210
.Komunikat0,15%.6173
.Statuty sołectw0,11%.4319
.Konkurs na stanowisko głównego księgowego w GOPS0,06%.2374
.Oświadczenia majątkowe radnych - kadencja 2010-20140,06%.2499
.Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego0,10%.3966
.Przetarg nieograniczony na łączną sprzedaż działek0,00%.3
.Przetarg nieograniczony /licytacja/ na łączną sprzedaż działek położonych w Ryczywole0,04%.1539
.Przebudowa i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole, ul. Nowa 2.0,08%.3227
.Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ryczywole0,07%.2767
.Obwieszczenie dot. oddziaływania na środowisko0,09%.3687
.Rok 20110,07%.2592
.Komunikat dot. oddziaływania na środowisko0,09%.3525
.Wybór oferty - Przebudowa i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole, ul. Nowa 20,06%.2359
.Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko-Orlik 2012, przy ul. Szkolnej 2 w Ryczywole0,08%.3229
.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bez przetargu0,05%.2141
.Ogłoszenie w sprawie komunalizacji działek0,05%.2178
.Informacja o zakończeniu przetargu0,05%.2119
.Wybór oferty - Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko-Orlik 2012, przy ul. Szkolnej 2 w Ryczywole0,07%.2937
.Przetarg -urządzenia placów zabaw 5 kpl.0,07%.2706
.Komunikat - droga w Łopiszewie0,07%.2732
.Wybór oferty - URZĄDZENIA PLACÓW ZABAW 5 KPL.0,04%.1653
.II ustny przetarg nieograniczony /licytacja/ - sprzedaż działek w Ryczywole0,05%.2135
.Oświadczenia majątkowe za 2010 rok0,07%.2627
.Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łopiszewo0,07%.2837
.Konsultacje dot. projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli0,03%.1142
.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bez przetargu0,06%.2416
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - przebudowa drogi w Łopiszewie0,07%.2952
.Informacja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile0,09%.3455
. Wybory do Sejmu i Senatu RP - 09.10.2011r.0,09%.3446
.Przetarg nieograniczony na sprzedaż - Radom0,05%.1901
.Informacja o zakończeniu przetargu0,03%.1288
.Konsultacje dot. uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli0,00%.10
. Konsultacje dot. uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli0,08%.2990
.Obwieszczenie dot. oddziaływania na środowisko0,08%.3196
.Wykaz osób, które zakwalifikowały się do przetargu - Radom działka nr 211/10,04%.1706
.Konsultacje w sprawie regulaminu korzystania ze świetlicy wiejskiej oraz statutu sołectwa0,07%.2933
.INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU0,04%.1527
.Rejestr Zarządzeń Wójta - 2011 rok0,11%.4201
.Konsultacja w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ryczywół z organizacjami pozarządowymi0,07%.2851
.Dowóz dzieci do szkoły w Ryczywole.0,04%.1699
.Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku0,14%.5495
.Dostawa węgla kamiennego i miału do kotłowni w budynkach będących własnością gminy w roku 2012.0,05%.1950
.Zakup i dostawa oleju opałowego typu EKOTERM lekki do kotłowni w budynkach gminnych w roku 2012r.0,05%.2023
.Zaopatrzenie w paliwa pojazdów tj.autobusu szkolnego, pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego w roku 2012r.0,05%.2069
.Rok 20100,04%.1449
.Rok 20110,06%.2550
.Wybór oferty - dowóz dzieci do Szkoły w Ryczywole dwoma autobusami w roku 20120,03%.1382
.Wybór oferty - dowóz dzieci do ZSS w Kowanówku w roku 20120,04%.1474
.Wybór oferty - olej opałowy typu EKOTERM0,06%.2232
.Wybór oferty - dostawa węgla kamiennego i miału0,05%.2136
.Unieważnienie przetargu nieograniczonego na dowóz dzieci do szkoły w Ryczywole z dnia 14.12.2011r.0,04%.1496
.Przetarg - Zaopatrzenie w paliwa pojazdów tj. autobusu szkolnego, pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego w roku 2012r.0,07%.2935
.II Przetarg - Dowóz dzieci do szkoły w Ryczywole.0,05%.2131
.Budżet Gminy na 2012 rok0,06%.2342
.Wybór ofert- dostawa paliw do autobusu szkolnego, pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego0,04%.1707
.Wybór oferty- dowóz dzieci do szkoły w Ryczywole dwoma autobusami w 2012 roku0,06%.2417
.Prowadzenie dodatkowych zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym0,07%.2767
.Zezwolenie na sprzedaż alkoholu0,08%.3014
.Rok 20120,03%.1358
.Budownictwo0,09%.3390
.Rok 20110,04%.1666
.Likwidacja wyrobów zawierających azbest0,09%.3400
.Komunikat o wydaniu decyzji0,08%.3087
.Rok 20120,09%.3680
.Przetarg - Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Ryczywół0,05%.2021
.Przetarg - : Remont parkingów przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Ryczywole0,08%.3127
.Przetarg - WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RYCZYWOLE PRZY UL. SZKOLNEJ 2, W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 20120,08%.3048
.Wybór oferty - Remont parkingów przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Ryczywole0,05%.1917
.Wybór oferty - Remont parkingów przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Ryczywole0,04%.1411
.Wybór oferty - Wykonanie boisk sportowych w przy ul. Szkolnej 2 w Ryczywole ramach budowy kompleksu „Moje Boisko-Orlik 2012”0,05%.1809
.Kadrowe0,08%.3358
.Oświadczenia majątkowe za 2011 rok0,05%.1992
.Nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska0,17%.6764
.Instrukcja korzystania z BIP0,04%.1649
.Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr VI/62/2003 Rady Gminy Ryczywół z dnia 25 czerwca 2003 r. w części dotyc0,01%.424
.Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr VI/62/2003 Rady Gminy Ryczywół z dnia 25 czerwca 2003 r. w części dotyc0,08%.3086
.Przetarg na adaptacje pomieszczeń na mieszkania w budynku przedszkola0,05%.1859
.Informacja o kandydatach na stanowisko ds. ochrony środowiska0,08%.3325
.Nabór na stanowisko Asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społęcznej w Ryczywole0,09%.3668
.Nabór na stanowisko Pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ryczywole0,10%.4099
.Wymiana pokrycia dachu na świetlicy w Gorzewie0,05%.2025
.Modernizacja budynku przedszkola w Ludomach0,06%.2205
.Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. ochorny środowiska0,09%.3720
.Unieważnienie przetargu na "Przebudowę mieszkania w budynku przedszkola na dwa lokale mieszkalne" z dnia 22.06.2012 r.0,05%.1834
.Wybór oferty- Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy w Gorzewie0,05%.1940
.Wybór oferty- Modernizacja budynku przedszkola w Ludomach0,05%.2152
.Przetarg-Adaptacja pomieszczeń na mieszkania w budynku przedszkola0,06%.2192
.Obwieszczenie Wójta Gminy Budzyń0,08%.3349
.Remont ul. Kościuszki w Ryczywole0,05%.2087
.Przetarg-Remont parkingów na Placu 1 Maja w Ryczywole0,10%.3817
.Rejestr Zarządzeń Wójta-2012 rok0,16%.6457
.Przetarg - Budowa części drogi i kanalizacji deszczowej ul. Sosnowej w Ryczywole0,05%.1841
.Wybór oferty- Remont ul. Kościuszki w Ryczywole0,06%.2192
.Wybór oferty- Remont parkingów na Placu 1 Maja w Ryczywole0,04%.1746
.Ochrona środowiska0,10%.4061
.Unieważnienie-0,04%.1779
.Uchwały Rady Gminy0,13%.5087
.Wybór oferty- Budowa części drogi i kanalizacji deszczowej ul. Sosnowej w Ryczywole0,05%.1867
.Przetarg- Obsługa bankowa budżetu gminy w okresie od 1 października 2012 roku do 30 września 2015 roku0,05%.1975
.Punkt zbierania metali żelaznych- Nr OŚ.6220.2.20120,08%.3272
.Wybór oferty- Obsługa bankowa budżetu gminy w okresie od 1 października 2012 roku do 30 września 2015 roku0,04%.1568
.Przetarg- Przebudowa mieszkania w budynku przedszkola na dwa lokale mieszkalne-roboty budowlane0,06%.2321
.Obwieszczenie Wójta Gminy Budzyń-II0,08%.3105
.Wybór oferty- Przebudowa mieszkania w budynku przedszkola na dwa lokale mieszkalne-roboty budowlane0,05%.1901
.Zawarcie umowy na obsługę bankową budżetu Gminy w okresie od 1 października 2012 roku do 30 września 2015 roku.0,04%.1406
.Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryczywół0,08%.2990
.Konsultacja w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ryczywół z organizacjami pozarządowymi0,07%.2647
.Przetarg- Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku, ul. Miłowody 2 w roku 20130,05%.1947
.Przetarg- Dowóz dzieci do szkoły w Ryczywole w roku 20130,07%.2731
.Przetarg- Zaopatrzenie w paliwa w roku 20130,06%.2199
.Przetarg- Zakup i dostawa oleju opałowego typu EKOTERM lekki lub inny o tych samych parametrach, do kotłowni w budynkach gminnych w roku 2013 w ilosci około 120.000l.0,07%.2634
.Przetarg- Dostawa węgla kamiennego i miału do kotłowni w budynkach będących własnością gminy w roku 2013 wraz z transportem0,05%.1967
.Przetarg- Sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryczywół0,08%.3192
.PROJEKT REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY RYCZYWÓŁ0,07%.2886
.Wybór oferty- Dowóz dzieci do szkoły w Ryczywole w roku 20130,05%.2061
.Wybór oferty - Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku, ul. Miłowody 2 w roku 20130,04%.1591
.Wybór oferty- Zakup i dostawa oleju opałowego do kotłowni w budynkach gminnych w roku 2013.0,05%.1863
.Wybór oferty- Dostawa węgla kamiennego i miału do kotłowni w budynkach będących własnością gminy w roku 2013 wraz z transportem.0,05%.2090
.Wybór oferty-unieważnienie przetargu Zaopatrzenie w paliwa w roku 20130,04%.1764
.Przetarg- Zaopatrzenie w paliwa w roku 20130,05%.1930
.Przetarg - WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RYCZYWOLE PRZY UL. SZKOLNEJ 2, W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 20120,07%.2629
.Wydobycie kopaliny pospolitej- Nr OŚ.6220.3.20120,08%.3126
.Budżet na 2013 rok0,08%.3233
.Wybór oferty-Zaopatrzenie w paliwa pojazdów tj. autobusu szkolnego, pojazdów pożarniczych i sprzetu silnikowego w roku 2013.0,04%.1788
.Wybór oferty-Sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryczywół0,04%.1788
.Nabór na stanowisko „ANIMATOR-MOJE BOISKO ORLIK 2012”0,08%.3178
.OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr VI/62/2003 Rady Gminy Ryczywół z dnia 25 czerwca 2003 w częś0,01%.271
.Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr VI/62/2003 Rady Gminy Ryczywół z dnia 25 czerwca 2003 w częś0,07%.2761
.Studium0,06%.2195
.Rok 20130,07%.2822
.Przetarg- Wynajem lokalu użytkowego Pl. 1 Maja 20,05%.2023
.Przetarg - Dostawa i montaż 3 kpl. placów zabaw w miejscowości Lipa, Wiardunki, Ninino0,07%.2644
.Zarządzenia Wójta Gminy Ryczywół - 20130,14%.5633
.Rok 20130,10%.4049
.Wybór oferty- Dostawa i montaż 3 kpl. placów zabaw w miejscowości Lipa, Wiardunki, Ninino.0,06%.2317
.Uchwały Rady Gminy - 2013 rok0,10%.3795
.Informacja o wynikach naboru na stanowisko ANIMATOR – MOJE BOISKO ORLIK 20120,07%.2623
.Przetarg 2 - Dostawa i montaż 3 kpl. placów zabaw w miejscowości Lipa. Wiardunki, Ninino0,07%.2646
.Ubezpieczenie majątku oraz interesu Majątkowego Gminy Ryczywół0,07%.2851
.Przetarg- Zakup i dostawa oleju opałowego typu EKOTERM lekki lub inny o tych samych parametrach, do kotłowni w budynkach gminnych w roku 2013 w ilosci około 120.000l.0,06%.2524
.Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Ryczywół0,07%.2899
.Ryczywół: Budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowosci Gościejewko-Trzy Góry, II etap.0,07%.2591
.Przebudowa kanalizacji deszczowej w chodniku w miejscowości Skrzetusz0,05%.2152
.Wybór oferty- Dostawa i montaż 3 kpl. placów zabaw w miejscowości Lipa, Wiardunki, Ninino.0,07%.2668
.Obwieszczenie Wójta Gminy Budzyń0,06%.2456
.Wybór oferty - Ubezpieczenie majątku oraz interesu Majątkowego Gminy Ryczywół0,05%.1823
.Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzewo, Łaszczewiec, Ludomy, Ludomki, Lipa, gmina Ryczywół - Etap I, zlewnia P4 i P7 odcinek S138 - S141.0,08%.3307
.Pierwszy ustny przetarg nieograniczony /licytacja/ na sprzedaż na własność lokalu mieszkalnego Nr 14 położonego w Ryczywole,0,05%.2009
.Wybór oferty - Przebudowa kanalizacji deszczowej w chodniku w miejscowości Skrzetusz.0,06%.2568
.Wybór oferty - Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzewo, Łaszczewiec, Ludomy, Ludomki, Lipa, gmina Ryczywół – Etap I, zlewnia P4 i P7 odcinek S138 – S141.0,08%.3231
.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym0,04%.1677
.Wybór oferty - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Ryczywół.0,06%.2199
.Oświadczenia majątkowe za 2012 rok0,06%.2202
.Nabór na stanowisko ds. księgowości opłat za odbiór odpadów komunalnych w Urzędzie Gminy w Ryczywole0,09%.3608
.Obwieszczenie Wójta Gminy Budzyń0,04%.1715
.Przetarg - Remont dachu na budynku mieszkalnym wielorodzinnym komunalnym w Nininie nr 16 w Gminie Ryczywół.0,07%.2755
.Obwieszczenie Wójta Gminy Budzyń0,05%.2029
.Obwieszczenie Wójta Gminy Budzyń0,04%.1769
.Przetarg - Remont dachu na budynku szkoły w Lipie nr 99 w W Gminie Ryczywół.0,06%.2363
.Informacja o kandydatach na stanowisko ds. księgowości opłat za odbiór odpadów komunalnych w Urzędzie Gminy w Ryczywole0,06%.2400
.Przetarg - Remont i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ryczywole0,07%.2730
.Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości opłat za odbiór odpadów komunalnych w Urzędzie Gminy w Ryczywole.0,06%.2284
.Punkt skupu złomu i metali kolorowych OŚ.6220.3.20130,06%.2206
.Wybór oferty - Remont dachu na budynku mieszkalnym wielorodzinnym komunalnym w Nininie nr 16 w Gminie Ryczywół0,05%.1835
.Wybór oferty - Remont dachu na budynku szkoły w Lipie nr 99 w Gminie Ryczywół0,04%.1763
.Wybór oferty - Remont i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia Ryczywół ul. Nowa 1.0,04%.1604
.Obwieszczenie Wójta Gminy Budzyń0,04%.1556
.Obwieszczenie Wójta Gminy Budzyń0,05%.1922
.Wybór oferty - Remont i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia Ryczywół ul. Nowa 1.0,05%.2139
.Obwieszczenie Wójta Gminy Budzyń0,05%.2034
.Przetarg - Budowa jezdni łącznika ul. Bukowa-Brzozowa, chodników, zjazdów oraz kanalizacji deszczowej na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Ryczywole0,05%.2166
.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym0,04%.1591
.I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Radomiu0,03%.1304
.I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Radomiu0,03%.1354
.Ogłoszenie w sprawie komunalizacji działek0,04%.1498
.Wybór oferty - Budowa jezdni łącznika ul. Bukowa-Brzozowa, chodników, zjazdów oraz kanalizacji deszczowej na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Ryczywole.0,04%.1458
. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gościejewko - Trzy Góry, w Gminie Ryczywół, III etap.0,05%.2062
.Przetarg - Zakup pojazdu pożarniczego Star 266 w ilości 1 szt.0,06%.2456
.Wydobyciu kopaliny pospolitej – piasków OŚ.6220.3.2012/20130,06%.2376
.Obwieszczenie Wójta Gminy Budzyń0,04%.1758
.Obwieszczenie Wójta Gminy Budzyń0,04%.1767
.Wybór oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gościejewko - Trzy Góry, we Gminie Ryczywół, III etap.0,04%.1632
.Wybór oferty - Zakup pojazdu pożarniczego Star 266 w ilości 1 szt0,04%.1422
.I ustny przetarg ograniczony - Skrzetusz0,04%.1773
.INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU0,03%.1218
.INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU0,03%.1290
.Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Lipa-Lipa Bagna w Gminie Ryczywół0,06%.2467
.Rok 20130,05%.1819
.BI.6733.2.20130,04%.1738
.Wybór oferty - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Lipa - Lipa Bagna w Gminie Ryczywół.0,03%.1155
.Konsultacja w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ryczywół z organizacjami pozarządowymi0,04%.1603
.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym0,00%.116
.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym0,04%.1456
.BI.6733.3.20130,04%.1670
.OS.6220.4.20130,05%.2054
.BI.6733.4.20130,04%.1542
.Obowiązujące w 2014 roku0,05%.1849
.Przetarg - Zaopatrzenie w paliwa w roku 20140,04%.1437
.Referat finansowy0,02%.651
.Stanowisko d/s gospodarki gruntami0,01%.289
.Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów0,01%.338
.Przetarg - Dostawa węgla kamiennego i miału do kotłowni w budynkach będących własnością gminy w roku 2014 wraz z transportem0,05%.1947
.Przetarg - Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku0,04%.1653
.Przetarg - Dowóz dzieci do szkoły w Ryczywole w roku 20140,05%.1965
.Ankieta0,01%.341
.Przetarg - Zakup i dostawa oleju opałowego typu Ekoterm w roku 20140,05%.1936
.Wybór oferty - Zaopatrzenie w paliwa w roku 2014 (olej napędowy i etylina 950,03%.1212
.Wybór oferty - Dostawa węgla kamiennego i miału do kotłowni w budynkach będących własnością gminy, w roku 2014 wraz z transportem.0,04%.1418
.Wybór oferty - Dowóz dzieci do Szkoły w Ryczywole w roku 20140,05%.1805
.Wybór oferty - Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku, ul. Miłowody 2, w roku 20140,04%.1638
.Przetarg - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Gorzewo, Łaszczewiec i Ludomy, gmina Ryczywół - II etap (zlewnia P4-II etap, zlewnia P7 - II etap,zlewnia P8 cała)0,07%.2724
.Wybór oferty - Zakup i dostawa oleju opałowego typu Ekoterm, w roku 20140,03%.1180
.I ustny przetarg nieograniczony /licytacja/ na sprzedaż na własność działki nr 734 położonej w Ryczywole0,03%.1190
.Wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej0,03%.1137
.Bezprzetargowe nabycie gruntów0,03%.1030
.Decyzje środowiskowe0,03%.1099
.Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników0,03%.1236
.Najem lokalu komunalnego0,03%.1194
.Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi0,04%.1515
.Podatek od nieruchomości0,03%.1250
.Podział nieruchomości0,03%.1083
.Postanowienie o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego0,03%.1271
.Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego i posiadaniu kwalifikacji rolniczych0,03%.1144
.Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności0,02%.945
.Sporządzenie testamentu allograficznego0,03%.1035
.Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Ryczywół na rzecz najemcy0,03%.1014
.Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie Gminy Ryczywół wpisanym do rejestru zabytków0,03%.1155
.Wniosek o udział w programie usuwania azbestu0,03%.1091
.Wstąpienie w najem lokalu komunalnego po zgonie najemcy0,03%.1059
.Wycinka drzew0,03%.1059
.Zgłoszenie obowiązku podatkowego w podatku leśnym0,03%.1209
.Zgłoszenie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych0,03%.1095
.Zgłoszenie obowiązku podatkowego w podatku rolnym0,03%.1098
.Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej0,03%.1196
.Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego0,03%.1287
.Udzielenie dotacji na zadania pożytku publicznego0,03%.1169
.Wydanie dowodu osobistego0,04%.1716
.Wydawania zaświadczeń0,03%.1188
.Budżet Gminy na 2014 rok0,06%.2323
.Obwieszczenie z dn.23.12.2013r.0,03%.1377
.Ankieta0,01%.319
.Nadanie numeru PESEL0,03%.1114
.Transkrypcja aktu stanu cywilnego0,03%.1046
.Stwierdzenie własnoręczności podpisu0,03%.1038
.Wymeldowanie (obywatele polscy i cudzoziemcy)0,02%.972
.Karta usług - Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej0,02%.979
.Duplikat świadectwa pracy0,03%.1185
.Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy0,03%.1112
.Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały lub czasowy0,03%.1116
.Udostępnienie danych osobowych0,03%.1244
.Stypendia szkolne0,02%.857
.Zasiłki szkolne0,02%.813
.Przyznanie dodatku mieszkaniowego0,02%.848
.Przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego0,02%.878
.Ulgi i w spłacie zobowiązań podatkowych0,03%.1110
.Ulga inwestycyjna0,03%.1112
.Opłata od posiadania psów0,03%.1013
.Zwolnienie i ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów.0,03%.1212
.Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą0,03%.1071
.Zaświadczenie (do ślubu konkordatowego) stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa0,02%.967
.Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą0,02%.882
.Zaświadczenie o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego0,03%.1090
.Zaopiniowanie wstępnego projektu podziału0,03%.1049
.Decyzja o warunkach zabudowy0,03%.1167
.Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego0,03%.1132
.Zawarcie związku małżeńskiego - ślub cywilny0,03%.1232
.2014 rok0,06%.2306
.Obwieszczenie z dn. 07.01.2014r.0,04%.1465
.Wybór oferty - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Gorzewo, Łaszczewiec i Ludomy gmina Ryczywół – II etap, (zlewnia P4-II etap, zlewnia P7 – II etap, zlewnia0,04%.1620
.Wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu0,03%.1056
.Stwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem0,03%.1151
.Sprostowanie oczywistego błedu pisarskiego lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego0,03%.1190
.Zaświadczenie z ewidencji ludności0,03%.1165
.Zmiana imienia lub nazwiska0,03%.1209
.Obwieszczenie z dn. 14.01.2014r.0,04%.1552
.I ustny przetarg nieograniczony /licytacja/ na sprzedaż na własność działki nr 118/1 położonej w Nininie0,04%.1463
.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym0,03%.1322
.Informacja o wyniku przetargu0,03%.1288
.Nabór na stanowisko „ANIMATOR-MOJE BOISKO ORLIK 2012”0,04%.1633
.Decyzja dot. legalizacji budowy hali sportowej0,03%.1313
.I ustny przetarg nieograniczony /licytacja/ na sprzedaż na własność działki nr 456/19 położonej w Ryczywole0,02%.956
.I ustny przetarg nieograniczony /licytacja/ na sprzedaż na własność działki nr 456/20 położonej w Ryczywole0,03%.1083
.Rok 20140,08%.3034
.Statystyka0,09%.3670
.Pomoc0,07%.2783
.Obwieszczenie Wójta Gminy Ryczywół z dn.16.04.2014r.0,03%.1275
.2014 rok0,07%.2755
.Wybory do Parlamentu Europejskiego0,04%.1630
.2014 rok0,03%.1309
.Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium0,04%.1694
.Przebudowa drogi gminnej dojhazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dąbrówka Ludomska, etap I.0,05%.2152
.Zarządzenia Wójta Gminy Ryczywół - 2014 rok0,09%.3621
.Rok 20130,07%.2890
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Rok 20130,07%.2889
.Uchwały Rady Gminy - 2014 rok0,04%.1709
.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Ryczywół.0,04%.1400
.Wykonanie ocieplenia wraz z nową elewacją budynku Przedszkola w Ryczywole0,04%.1606
.Rok 20130,03%.1093
.Rok 20140,04%.1457
.Rok 20120,02%.974
.Wybór oferty - Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dąbrówka Ludomska, etap I0,02%.977
.Oświadczenia majątkowe za 2013 rok0,04%.1708
.Obwieszczenie z dn. 18.06.2014r.0,03%.1281
.Rejestr0,05%.1875
.Konsultacje społeczne projektu Programu Ochrony Środowiska0,03%.1075
.Wybór oferty - Wykonanie ocieplenia wraz z nową elewacją budynku Przedszkola w Ryczywole.0,00%.3
.Wybor0,03%.1176
.Programy0,05%.1838
.Informacje0,06%.2328
.Nabór na stanowisko sekretarza w Przedszkolu Publicznym w Ryczywole0,04%.1646
.Wybór oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Ryczywół0,02%.943
.Wybory Samorządowe 20140,05%.1914
.BI 6733.1.20140,02%.851
.I ustny przetarg nieorganiczony na sprzedaż na własność działek w Ryczywole0,03%.1212
.I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność działki nr 214/2 położonej w Radomiu0,03%.1017
.I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność działki nr 214/3 położonej w Radomiu0,02%.849
.Budowa obiektu chowu trzody chlewnej w Tłukawach - OŚ. 6220.3.20140,03%.1107
.Wybór oferty- Dowóz dzieci do szkoły w Ryczywole w roku 20130,04%.1618
.Wybór oferty- Dowóz dzieci do szkoły w Ryczywole w roku 20130,04%.1617
.Wybór oferty- Dowóz dzieci do szkoły w Ryczywole w roku 20130,04%.1617
.Wybór oferty- Dowóz dzieci do szkoły w Ryczywole w roku 20130,04%.1617
.Oferta zbycia udziałów "Agroplon"0,04%.1536
.Decyzja dot. kostnicy cmentarnej0,03%.1014
.Przetarg - budowa drogi z kanalizacją deszczową ulicy Bukowej w Ryczywole0,04%.1723
.Stacja paliw nr OŚ.6220.4.20140,02%.988
.I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność działki nr 456/220,02%.859
.I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność działki nr 456/240,02%.871
.I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność działki nr 456/260,02%.843
.I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność działki nr 456/230,02%.789
.I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność działki nr 456/250,02%.891
.Informacja o wyniku przetargu0,02%.836
.Informacja o wyniku przetargu0,02%.809
.Informacja o wyniku przetargu0,02%.820
.Konsultacje w sprawie programu współpracy Gminy Ryczywół z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok0,02%.976
.Informacja o wydaniu decyzji0,03%.1159
.Przetarg - budowa drogi z kanalizacją deszczową ulicy Bukowej w Ryczywole0,03%.1339
.Studium ukierunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ryczywół0,02%.723
.Wybór oferty - Budowa drogi z kanalizacją deszczową ul. Bukowej w Ryczywole0,03%.1052
.Przetarg - budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Radom i Połajewice0,05%.2165
.Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2010-20140,04%.1633
.Oś.6220.5.20140,02%.843
.Skład Rady Gminy0,04%.1667
.Komisje Rady Gminy0,04%.1534
.OŚ.6220.6.20140,03%.1273
.Przetarg - dowóz dzieci do szkół0,05%.1989
.Przetarg - dostawa oleju opałowego0,03%.1372
.Nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Ryczywole0,03%.1281
.Wybór oferty - budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Radom i Połajewice0,02%.826
.Rok 2014 (kadencja 2014-2018)0,04%.1737
.Obowiązujące w 2015 roku0,03%.1164
.Budżet Gminy na 2015 rok0,04%.1564
.Wybór oferty - dowóz dzieci do szkół0,02%.799
.Wybór oferty - dostawa oleju opałowego0,02%.678
.Sołectwa kadencja 2014-20180,03%.996
.Rok 20150,10%.4130
.Informacje podstawowe0,08%.2989
.Zarządzenia Wójta Gminy - 2015 rok0,08%.3325
.I ustny przetarg nieorganiczony na sprzedaż na własność działek położonych w Ryczywole0,03%.1031
.2015 rok0,05%.2034
.Wybór oferty - dowóz dzieci do szkół0,02%.785
.Przetarg - zagospodarowanie Placu 1 Maja w Ryczywole0,06%.2500
.Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014-20180,04%.1739
.Uchwały Rady Gminy - 2015 rok0,04%.1603
.Przetarg - remont konstrukcji i pokrycia dachu kościoła ewangelickiego w Ryczywole - etap II0,04%.1765
.Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2015r.0,03%.1237
.Przetarg - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Dabrówka Ludomska - etap II0,04%.1438
.I ustny przetarg ograniczony /licytacja/ na wynajem lokalu0,02%.660
.Wybór oferty - zagospodarowanie Placu 1 Maja w Ryczywole0,02%.806
.Pełnienie funcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn.:"Przebudowa Placu 1 Maja w Ryczywole"0,02%.854
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1504
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1503
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1503
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1502
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1500
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1500
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1500
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1500
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1500
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1500
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1500
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1500
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1500
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1500
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1500
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1500
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1500
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1500
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1500
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1500
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1500
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1500
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1500
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1500
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1500
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1500
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1500
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1500
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1500
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1500
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1500
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1500
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1500
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1500
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1500
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1500
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1498
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1498
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1498
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1498
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1498
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1498
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1498
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1498
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1498
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1498
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1498
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1498
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1498
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1498
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1498
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1498
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1498
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1498
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1498
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1498
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1498
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1498
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1498
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1498
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1498
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1498
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1498
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1496
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1496
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1496
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1496
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1496
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1496
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1496
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1496
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1496
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1496
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1496
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1496
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1496
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1496
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1496
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1496
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1496
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1496
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1496
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1496
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1496
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1496
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1496
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1496
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1496
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1496
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1494
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1494
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1494
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1494
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1494
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1494
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1494
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1494
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1494
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1494
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1494
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1494
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1494
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1494
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1494
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1494
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1494
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1494
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1494
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1494
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1494
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1494
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1494
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1494
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1494
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1494
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1492
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1492
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1492
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1492
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1492
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1492
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1492
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1492
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1492
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1492
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1492
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1492
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1492
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1492
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1492
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1492
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1492
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1492
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1492
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1492
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1492
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1492
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1492
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1492
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1492
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1492
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1492
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1492
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1492
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1492
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1492
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1492
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1492
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1492
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1492
.Informacje z wykonania budżetu Gminy Ryczywół0,04%.1492
.Wybór oferty- Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Dąbrówka Ludomska- etap II0,02%.613
.Władze2,15%.85822
.Władze2,15%.85785
.Władze2,15%.85726
.Władze2,15%.85688
.Przetarg - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Dabrówka Ludomska - etap II0,03%.1291
.Wybór oferty - remont konstrukcji i pokrycia dachu kościoła ewangelickiego w Ryczywole - etap II0,02%.664
.Nabór na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole0,04%.1701
.Nabór na stanowisko wychowawcy w placówce wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej - świetlicy środowiskowej0,03%.1105
.Ogłoszenie o kolejnym wyborze oferty najkorzystniejszej0,02%.736
.Przetarg - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Dabrówka Ludomska - etap II0,03%.1275
.Pełnienie funcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji0,02%.855
.Oś.6220.1.4.20150,03%.999
.Przetarg - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Dabrówka Ludomska - etap II0,03%.1257
.Władze2,11%.84012
.Władze2,11%.83987
.Władze2,11%.83966
.Władze2,11%.83952
.Władze2,11%.83922
.Nabór na stanowisko referenta w sekretariacie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ryczywole0,05%.1807
.Władze2,11%.83902
.Władze2,11%.83886
.Władze2,11%.83867
.Władze2,10%.83685
.Władze2,10%.83668
.Przetarg - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Dabrówka Ludomska - etap II0,03%.1251
.Przetarg - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Dabrówka Ludomska - etap II0,03%.1248
.Przetarg - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Dabrówka Ludomska - etap II0,03%.1245
.Władze2,10%.83534
.Władze2,10%.83507
.Władze2,10%.83482
.Władze2,10%.83466
.Informacja o wydanej decyzji0,02%.859
.Przetarg- Sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryczywół UWAGA ZMIANA!0,05%.2190
.2015 rok0,01%.370
.Przetarg Budowa drogi z kanalizacją deszczową ulicy Dąbowej w Ryczywole0,04%.1489
.Nabór na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ryczywole0,03%.1094
.Wybór oferty - Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku, ul. Miłowody 2, w roku 20140,03%.1038
.Wybór oferty - Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku, ul. Miłowody 2, w roku 20140,03%.1037
.Wybór oferty - Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku, ul. Miłowody 2, w roku 20140,03%.1037
.Wybór oferty - Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku, ul. Miłowody 2, w roku 20140,03%.1037
.Statut0,07%.2897
.Statut0,07%.2896
.Statut0,07%.2896
.Statut0,07%.2896
.Wybór oferty - budowa drogi z kanalizacją deszczową ulicy Dębowej w Ryczywole0,02%.700
.Referendum ogólnokrajowe - 6.09.2015r.0,03%.1312
.Elektroniczny rejestr instytucji kultury0,03%.1268
.Przetarg - dowóz dzieci do szkół0,04%.1507
.Ogłoszenie Wójta Gminy Ryczywół0,02%.871
.Ogłoszenie Wójta Gminy Ryczywół0,02%.835
.I ustny przetarg ograniczony /licytacja/ na wynajem lokalu położonego w Ryczywole, Pl. 1 Maja 28/290,02%.690
.I ustny przetarg ograniczony /licytacja/ na wynajem lokalu położonego w Gorzewie0,02%.665
.II ustny przetarg ograniczony /licytacja/ na wynajem lokalu położonego w Ryczywole Pl. 1 Maja 35.0,02%.727
.OŚ.6220.2.20150,03%.1063
.Prowadzenie rehabilitacji ruchowej0,02%.810
.Oswiadczenia majątkowe za 2014 rok0,04%.1604
.Ogłoszenie Wójta Gminy Ryczywół0,02%.831
.Ogłoszenie Wójta Gminy Ryczywół0,02%.703
.Wybór oferty - dowóz dzieci do szkół0,02%.680
.Ogłoszenie w sprawie komunalizacji działek0,02%.968
.Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi0,02%.747
.Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi0,02%.712
.Przetarg- Sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryczywół UWAGA ZMIANA!0,05%.2083
.Przetarg- Sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryczywół UWAGA ZMIANA!0,05%.2082
.Przetarg- Sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryczywół UWAGA ZMIANA!0,05%.2082
.Przetarg- Sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryczywół UWAGA ZMIANA!0,05%.2082
.Wybory Parlamentarne - 25.10.2015r.0,04%.1441
.Oświadczenia majątkowe 20150,04%.1526
.I ustny przetarg nieorganiczony na sprzedaż na własność działek położonych w Ryczywole0,02%.858
.I ustny przetarg nieorganiczony na sprzedaż na własność działek położonych w Ryczywole0,02%.847
.I ustny przetarg nieorganiczony na sprzedaż na własność działek położonych w Ryczywole0,02%.761
.I ustny przetarg nieorganiczony na sprzedaż na własność działek położonych w Ryczywole0,02%.761
.I ustny przetarg nieorganiczony na sprzedaż na własność działek położonych w Ryczywole0,02%.761
.Ogłoszenie Wójta Gminy Ryczywół w sprawie przeprowadzenia I przetargu nieograniczonego pisemnego na dzierżawę nieruchomości położonej na terenie Ryczywołu0,03%.1077
.Konsultacje w sprawie programu współpracy Gminy Ryczywół z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok0,01%.594
.Informacja o wyniku przetargu0,01%.532
.Przetarg - odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Ryczywół0,04%.1595
.2016 rok0,05%.2012
.Obowiązujące w 2016 roku0,03%.1203
.Ogłoszenie Wójta Gminy Ryczywół0,02%.809
.Ogłoszenie Wójta Gminy Ryczywół0,01%.201
.Sesja nr XII 25 listopada 2015 roku0,00%.2
.OŚ.6220.3.2.2015 - budowa drogi gminnej Zawady – Ninino0,02%.764
.Ogłoszenie Wójta Gminy Ryczywół0,02%.954
.Ogłoszenie Wójta Gminy Ryczywół0,02%.901
.Ogłoszenie Wójta Gminy Ryczywół0,02%.694
.OŚ.6220.5.2015 - budowa bukaciarni wraz z płytą obornikową0,02%.752
.2015 rok0,04%.1527
.Informacja o wyniku przetargu - odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Ryczywół0,02%.687
.Przetarg - olej0,03%.1208
.Nabór na stanowisko opiekuna w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ryczywole0,02%.720
.OŚ.6220.6.2015 – budowa budynku inwentarskiego0,03%.1152
.Ogłoszenie Wójta Gminy Ryczywół0,02%.713
.Informacja o wyniku przetargu - olej opałowy0,02%.622
.Ogłoszenie Wójta Gminy Ryczywół0,02%.769
.Ogłoszenie Wójta Gminy Ryczywół0,02%.859
.Ogłoszenie Wójta Gminy Ryczywół0,01%.277
.Informacja o wyniku przetargu - lokal mieszkalny w Ryczywole, os. Parkowe 140,02%.761
.OŚ. 6220.5.2015 - Postanowienie o zawieszeniu Postępowania0,00%.3
.Budżet Gminy na 2016 rok0,03%.1154
.OŚ.6220.1.2016 budowa budynki inwentarskiego0,02%.764
.OŚ.6220.2.2016 budowa sieci kanalizacji sanitarnej0,02%.651
.Prawo o zgromadzeniach0,02%.607
.Rok 20160,09%.3528
.Uchwały Rady Gminy - 2016 rok0,04%.1671
.Ogłoszenie Wójta Gminy Ryczywół0,02%.665
.Zarządzenia Wójta Gminy - 2016 rok0,07%.2688
.Nabór na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego0,03%.1075
. NABÓR NA ANIMATORA SPORTU W RAMACH PROGRAMU MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI „LOKALNY ANIMATOR SPORTU”0,02%.882
.OŚ. 6220.4.2015/2016 przebudowa drogi Ludomy – Gorzewo0,02%.759
.Ogłoszenie w sprawie komunalizacji działek0,02%.637
.Elektroniczny rejestr Instytucji Kultury 20160,03%.1276
.Ogłoszenie Wójta Gminy Ryczywół0,02%.760
.2016 rok0,03%.1388
.Obwieszczenie z dn. 02.03.2016 r.0,02%.735
.Informacje podstawowe0,07%.2679
.Wybór oferty - Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko-Orlik 2012, przy ul. Szkolnej 2 w Ryczywole0,03%.1192
.Obwieszczenie z dn. 31 marca 2016 roku0,02%.747
.Nabór na stanowisko ds. księgowo administracyjnych0,03%.1000
.Obwieszczenie z dnia 8 kwietnia 2016 roku0,02%.608
.Obwieszczenie z dn. 12 kwietnia 2016 roku0,02%.715
.Budowa ulicy Sosnowej w Ryczywole wraz z kanalizacją deszczową0,03%.1068
.Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Ryczywół0,03%.1269
.Obwieszczenie z dn. 14 kwiatnia 2016 roku0,02%.622
.Obwieszczenie z dn. 14 kwietnia 2016 roku0,02%.637
.Obwieszczenie z dn. 14 kwietnia 2016 roku0,02%.742
.Budowa hali widowiskowo-sportowej w Ryczywole0,07%.2685
.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży0,01%.543
.OŚ.6220.3.2016 modernizacja oczyszczalni ścieków0,01%.570
.Informacja o wynikach przetargu- ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Ryczywół0,02%.690
.Informacja nr 1/10 z 10 maja 2016 roku0,02%.643
.Obwieszczenie z dn. 16 maja 2016 r.0,01%.492
.Obwieszczenie z dn. 16 maja 2016 r.0,01%.547
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty0,02%.758
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko w Urzędzie Gminy w Ryczywole0,04%.1604
.Obwieszczenie z dn. 23 maja 2016 r.0,02%.611
.Obwieszczenie z dn. 23 maja 2016r.0,01%.550
.Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Tłukawy.0,03%.1103
.Informacja nr 2/2016 z dnia 30 maja 20160,02%.651
.Informacja z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok0,02%.612
.Publiczne dostępne wykazy danych0,00%.67
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Budowa hali widowiskowo- sportowej w Ryczywole"0,01%.520
.Ogłoszenie z dnia 6 czerwca 2016 r.0,01%.594
.Obwieszczenie z dnia 6 czerwca 2016 r.0,01%.478
.Obwieszczenie z dnia 6 czerwca 2016 r.0,01%.477
.Obwieszczenie z dnia 6 czerwca 2016 r.0,01%.548
.Informacja0,01%.459
.Obwieszczenie z dnia 13.06.2016 rok0,00%.7
.Wybór oferty- Modernizacja budynku przedszkola w Ludomach0,03%.1017
.Obwieszczenie z dnia 16.06.2016 roku0,01%.586
.Obwieszczenie z dnia 17 czerwca 2016 roku0,01%.552
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Tłukawy"0,02%.636
.Informacje podstawowe0,07%.2630
.Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ludomach0,00%.12
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ludomach0,02%.743
.Informacja o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska dl;a Województwa Wielkopolskiego na lata 2016-2020 oraz konsultacjach społecznych0,01%.411
.Obwieszczenie z dnia 5 lipca 2016 roku0,01%.532
.Obwieszczenie z dnia 5 lipca 2016 roku0,02%.681
.Obwieszczenie z dnia 5 lipca 2016 roku0,01%.460
.Obwieszczenie z dnia 6 lipca 2016 roku0,02%.932
.Obwieszczenie z dnia 6 lipca 2016 roku0,02%.990
.Informacja o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska dl;a Województwa Wielkopolskiego na lata 2016-2020 oraz konsultacjach społecznych0,01%.346
.Program Współpracy na 2010 rok0,02%.901
.Obwieszczenie z dnia 15 lipca 2016 roku0,02%.734
.Obwieszczenie z dnia 20 lipca 2016 roku0,02%.731
.Przetarg - dowóz dzieci do szkoły0,03%.1199
.Obwieszczenie z dnia 22 lipca 2016 roku0,02%.718
.Informacja kwartalna z wykonania budżetu Gminy za II kwartał 2016 roku0,01%.544
.Obwieszczenie z dnia 26.07.2016 roku0,01%.454
.Obwieszczenie z dnia 26.07.2016 roku0,02%.809
.Obwieszczenie z dnia 28 lipca 2016 roku0,01%.567
.Obwieszczenie z dnia 2 sierpnia 2016 roku0,01%.578
.Obwieszczenie z dnia 2 sierpnia 2016 roku0,01%.485
.Obwieszczenie z dnia 2 sierpnia 2016 roku0,02%.610
.Obwieszczenie z dnia 2 sierpnia 2016 roku0,00%.7
.Ogłoszenie z dnia 3 sierpnia 2016 roku0,01%.529
.Obwieszczenie z dnia 3 sierpnia 2016 roku0,01%.489
.Obwieszczenie z dnia 3 sierpnia 2016 roku0,02%.683
.Obwieszczenie z dnia 10 sierpnia 2016 roku0,01%.462
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Dowóz dzieci do szkoły"0,01%.423
.Obwieszczenie z dnia 16 sierpnia 2016 roku0,01%.567
.Obwieszczenie z dnia 16 sierpnia 2016 roku0,01%.453
.Ogłoszenie o kolejnym wyborze najkorzystniejszej oferty "dowóz dzieci do szkół"0,01%.370
.OŚ.6220.8.2016 ujęcie wody - Gorzewo0,02%.784
. Wójt Gminy Ryczywół ogłasza: pierwszy przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntów rolnych położonych w gminie Ryczywół0,01%.504
. Wójt Gminy Ryczywół ogłasza: pierwszy przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntów rolnych położonych w gminie Ryczywół0,01%.385
.Wójt Gminy Ryczywół ogłasza: pierwszy przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntów rolnych położonych w gminie Ryczywół działka Nr ewidencyjny 19 w miejscowości Gościejewko0,01%.476
.Wójt Gminy Ryczywół ogłasza: Pierwszy przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntów rolnych położonych w gminie Ryczywółdziałka Nr ewidencyjny 215/2 wraz z działką Nr ewidencyjny 217/1 w miejscowo0,01%.504
. Wójt Gminy Ryczywół ogłasza: pierwszy przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntów rolnych położonych w gminie Ryczywół działka Nr ewidencyjny 24 w miejscowości Gościejewko0,01%.403
.Wójt Gminy Ryczywół ogłasza: pierwszy przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntów rolnych położonych w gminie Ryczywół działka Nr ewidencyjny 168 o powierzchni 5,8100 ha w miejscowości Radom0,01%.495
.Wójt Gminy Ryczywół ogłasza: pierwszy przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntów rolnych położonych w gminie Ryczywół działka Nr ewidencyjny 132 w miejscowości Ninino0,01%.468
.Wójt Gminy Ryczywół ogłasza: pierwszy przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntów rolnych położonych w gminie Ryczywół działka Nr ewidencyjny 220/1 w miejscowości Radom0,01%.395
. Wójt Gminy Ryczywół ogłasza: Pierwszy przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntów rolnych położonych w gminie Ryczywół działka Nr ewidencyjny 613/10 w miejscowości Ryczywół0,01%.429
.WÓJT GMINY RYCZYWÓŁ ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony /licytacja/, którego przedmiotem sprzedaży jest działka nr 203/2 położona w Tłukawach0,01%.418
.WÓJT GMINY RYCZYWÓŁ ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony /licytacja/, którego przedmiotem sprzedaży jest działka nr 30 położona w miejscowości Igrzyna0,01%.380
.Obwieszczenie z dnia 29 sierpnia 2016 roku0,01%.441
.Obwieszczenie z dnia 29 sierpnia 2016 roku0,01%.480
.Obwieszczenie z dnia 31 sierpnia 2016 roku0,01%.562
.Obwieszczenie z dnia 31 sierpnia 2016 roku0,01%.352
.Obwieszczenie z dnia 31 sierpnia 2016 roku0,01%.584
.Obwieszczenie z dnia 1 września 2016 roku0,01%.536
.Program Współpracy na 2010 rok0,02%.887
.Studium0,03%.1155
.Obwieszczenie z dnia 13 września 2016 roku0,01%.439
.Obwieszczenie z dnia 15 września 2016 roku0,01%.456
.Obwieszczenie z dnia 16 września 2016 roku0,01%.506
.Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 19 września 2016 roku0,02%.607
.Wystapienie pokontrolne 2015r.0,01%.463
.Konsultacje w sprawie programu współpracy Gminy Ryczywół z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok0,01%.524
.Obwieszczenie z dnia 5 października 2016 roku0,01%.418
.Obwieszczenie z dnia 5 października 2016 roku0,00%.77
.Informacja0,01%.492
.Obwieszczenie z dnia 13 października 2016 roku0,01%.522
.Informacja0,01%.522
.Informacja0,01%.582
.Ogloszenie o konkursie na stanowisko referenta ds. księgowo - administracyjnych w GOPS0,02%.842
.Informacja0,01%.569
.Petycja o dokonanie analizy i oceny stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP jednostki0,00%.113
.Informacja kwartalna z wykonania budżetu Gminy za III kwartał 2016 roku0,02%.666
.Ustawa o petycjach0,03%.1055
.Przetarg - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ryczywół0,03%.1044
.Petycja0,03%.1253
.20160,02%.691
.Informacja0,02%.741
.Obwieszczenie z dnia 10 listopada 2016 roku0,02%.741
.Obwieszczenie z dnia 10 listopada 2016 roku0,02%.698
.Przetarg - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ryczywół0,04%.1653
.Obwieszczenie z dnia 22 listopada 20160,01%.571
.Obwieszczenie z dnia 24 listopada 2016 roku0,02%.636
.Przetarg - dostawa oleju opałowego0,02%.991
.Obwieszczenie z dnia 29 listopada 2016 roku0,02%.630
.Ogloszenie o konkursie na stanowisko pracownik socjalny w GOPS0,01%.448
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds. obsługi elektronicznego obiegu dokumentów i skrzynki podawczej w Urzędzie Gminy w Ryczywole0,03%.1110
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Ryczywole0,03%.1032
.2017 rok0,04%.1531
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego "Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Ryczywół"0,01%.318
.Przetarg na budowę budynku komunalnego (usługowego) w Ludomach - ośrodka zdrowia wraz z projektowanym zjazdem z drogi wojewódzkiej oraz miejscami postojowymi0,04%.1411
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Dostawa oleju opałowego"0,01%.436
.Budżet Gminy na 2017 rok0,00%.64
.Ogłoszenie o drugim naborze na stanowisko referenta ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Ryczywole.0,02%.649
.Budżet Gminy na 2017 rok0,03%.1390
.Obwieszczenie z dnia 5 stycznia 2017 roku0,02%.808
.OŚ.6220.1.2017 – budowa budynku inwentarskiego - tuczarni0,01%.547
.Prowadzenie dodatkowych zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym0,03%.1367
.Ogłoszenie o kolejnym naborze na stanowisko referenta ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Ryczywole0,02%.856
.Wójt Gminy Ryczywół ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony na wynajem lokalu uzytkowego0,01%.405
.Wójt Gminy Ryczywół ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego0,01%.507
.Wójt Gminy Ryczywół ogłasza nabór na stanowisko referenta ds. podatku VAT w Urzędzie Gminy w Ryczywole.0,00%.1
.Wójt Gminy Ryczywół ogłasza ustny ograniczony przetarg na dzierżawę gruntów rolnych położonych w Gminie Ryczywół0,01%.442
.Obwieszczenie z dnia 13 stycznia 2017 roku0,01%.594
.. Konsultacje społeczne projektu „Program ochrony Środowiska na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-20240,01%.369
.Wójt Gminy Ryczywół ogłasza nabór na stanowisko referenta ds. podatku VAT w Urzędzie Gminy w Ryczywole.0,03%.1279
.Rok 20170,06%.2233
.Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 rok0,02%.627
.Kierownik GOPS w Ryczywole zaprasza do składania ofert dotyczących podjęcia pracy na stanowisku pracownik socjalny0,02%.988
.Przetarg na budowę budynku komunalnego (usługowego) w Ludomach - ośrodka zdrowia wraz z projektowanym zjazdem z drogi wojewódzkiej oraz miejscami postojowymi0,02%.907
.Obowiazujace w 2017 roku0,03%.1149
.Informacja o przystąpieniu do procedury Programu ochrony powietrza dla srefy wielkopolskiej0,01%.442
.Kierownik GOPS w Ryczywole zaprasza ponownie do składania ofert dotyczących podjęcia pracy na stanowisku pracownik socjalny0,02%.719
.Przetarg na budowę drogi gminnej Zawady – Ninino0,02%.758
.Zarządzenia Wójta Gminy - 2017 rok0,06%.2354
.Informacja o wyniku przetargu0,01%.450
.Informacja o złożonych petycjach 2017 rok0,03%.1279
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Przetarg na budowę budynku komunalnego (usługowego) w Ludomach - ośrodka zdrowia wraz z projektowanym zjazdem z drogi wojewódzkiej oraz miejscami postoj0,01%.390
.Obwieszczenie z dnia 15.03.2017r.0,01%.421
.Obwieszczenie z dnia 15.03.2017r.0,01%.383
.Rejestr zbiorów danych osobowych w Urzędzie Gminy w Ryczywole0,05%.1943
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Budowa drogi gminnej Zawady - Ninino"0,01%.297
.Elektroniczny rejestr instytucji kultury 20170,03%.1132
.Obwieszczenie z dnia 24 marca 2017 roku0,01%.441
.Uchwały Rady Gminy - 2017 rok0,04%.1521
.2017 rok0,03%.1331
.Przetarg na termomodernizację budynków użyteczności publicznej: budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wiardunkach oraz budynek Zespołu Szkół w Ludomach0,02%.629
.Obwieszczenie z dnia 18 kwietnia 2017 roku0,01%.345
.Obwieszczenie z dnia 19 kwietnia 2017 roku0,01%.313
.Obwieszczenie z dnia 20 kwietnia 2017 roku0,01%.364
.Obwieszczenie z dnia 28 kwietnia 2017 roku0,01%.438
.Obwieszczenie z dnia 28 kwietnia 2017 roku0,01%.347
.Obwieszczenie z dnia 28 kwietnia 2017 roku0,01%.305
.Informacja kwartalna z wykonania budżetu Gminy za I kwartał 2017 roku0,01%.529
.Obwieszczenie z dnia 9 maja 2017 roku0,01%.355
.Informacja0,01%.365
.Ogłoszrenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: "Przetarg na termomodernizację budynków użyteczności publicznej: budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wiardunkach oraz budynek Zespołu Szkół w Ludom0,01%.258
.Informacja z wykonania budżetu Gminy za 2016 roku0,01%.469
.Regulamin organizacyjny Urzedu Gminy w Ryczywole0,01%.437
.Przetarg: \0,02%.605
.Informacja0,01%.328
.Obwieszczenie z dnia 8 czerwca 20170,01%.364
.Obwieszczenie z dnia 21 czerwca 2017 roku0,01%.393
.Ogłoszenie w sprawie komunalizacji działek0,01%.397
.Oświadczenia majątkowe za 2016r.0,03%.1138
.Przetarg: dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2017/20180,02%.728
.OŚ.6220.6.2017- budowa tuczarni w Zawadach0,01%.325
.OŚ.6220.3.2017 - rozbudowa gospodarstwa w Skrzetuszu0,01%.274
.Informacja kwartalna z wykonania budżetu Gminy za II kwartał 2017 roku0,01%.502
.Przetarg: Ochotnicza Straż Pożarna w Ludomach: dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego0,01%.487
.Przetarg "Budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej położonej w miejscowości Gorzewo, gmina Ryczywół"0,02%.626
.OŚ.6220.7.2017 - Rozbudowa gospodarstwa w Tłukawach.0,01%.353
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2017/2018"0,01%.268
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gasniczego"0,01%.297
.OŚ.6220.4.2017- przebudowa mostu w Nininie0,01%.285
.Sesja XXIX 30.08.2017 r.0,00%.1
.Obwieszczenie z dnia 30 sierpnia 2017 roku0,01%.357
.Obwieszczenie z dnia 30 sierpnia 2017 r.0,01%.382
.Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi gminnej w miejscowosci Tłukawy0,01%.327
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko sekretarki0,02%.765
.Obwieszczenie z dnia 30 sierpnia 2017 roku0,01%.205
.Obwieszczenie z dnia 6 września 2017r.0,01%.398
.Ogloszenie o wyborze najkorzytniejszej oferty "Budowa grogi gminnej o nawierzchni asfaltowej połozonej w miejscowości Gorzewo, gmina Ryczywół"0,01%.285
.Obwieszczenie z dnia 11 września 2017 roku0,01%.408
.Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ryczywół za pierwsze półrocze 2017 r.0,01%.465
.Zarządzenie nr 34/2017 (34/2017 cz. I 34/2017 cz. II) Wójta Gminy Ryczywół w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budzetu Gminy, kształtowania się WPF oraz wykonania planu finansowe0,01%.403
.Konsultacje w sprawie programu współpracy Gminy Ryczywół z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok0,01%.299
.Obwieszczenie z dnia 11 października 2017 r.0,01%.354
.Obwieszczenie z dnia 12 października 2017 r.0,01%.383
.Obwieszczenie z dnia 19 października 2017r.0,01%.377
.Obwieszczenie z dnia 19 października 2017 r.0,01%.285
.2017 rok0,00%.123
.Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców.0,03%.1138
.Obwieszczenie z dnia 25 października 2017 roku0,01%.397
.Obwieszczenie z dnia 26 października 2017 roku0,01%.388
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym0,01%.333
.2017 rok0,08%.3135
.Obwiesczenie z dnia 2 listopada 2017r.0,01%.385
.Obwieszczenie z dnia 2 listopada 2017 roku0,01%.363
.Obwieszczenie z dnia 7 listopada 2017r.0,01%.428
.Informacja kwartalna z wykonania budżetu za III kwartał 2017 roku0,01%.458
.Obwieszczenie z dnia 8 listopada 2017 roku0,01%.436
.Obwieszczenie z dnia 13 listopada 2017 roku0,01%.434
.Obwieszczenie z dnia 16 listopada 2017r.0,01%.519
.2018r.0,02%.907
.Przetarg - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ryczywół0,02%.706
.Przetarg - dostawa oleju opałowego0,01%.490
.Obowiązujące w 2018 roku0,02%.801
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ryczywół"0,01%.259
.Budżet Gminy na 2018 rok0,02%.790
.ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA STANOWISKO OPIEKUNA W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W RYCZYWOLE0,01%.382
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego0,01%.263
.Zarządzenia Wójta Gminy - 2018 rok0,06%.2291
.Przetarg na dzierżawę nieruchomości położonej w Ludomach z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka zdrowia0,01%.398
.Przetarg przebudowa drogi gminnej na Osiedlu Przyjaźni (pomiędzy blokami)0,02%.704
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. ogólnorolnych i leśnych w Urzędzie Gminy w Ryczywole0,01%.481
.Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 20180,01%.556
.Ogłoszenie o drugim naborze na stanowisko ds. ogólnorolnych i leśnych w Urzędzie Gminy w Ryczywole0,02%.877
.Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. ochrony środowiska0,02%.883
.Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. ochrony środowiska0,02%.883
.2018 rok0,12%.4791
.Obwieszczenie Wójta z dnia 8 lutego 2018 r.0,01%.343
.Przetarg Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Lipie0,02%.868
.Rok 20180,03%.1267
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystkiejszej oferty "Przebudowa drogi gminnej na Osiedlu Przyjaźni (pomiędzy blokami)"0,01%.307
.OŚ.6220.2.2018 - Wykonanie projektu małej retencji nizinnej w Nadleśnictwie Oborniki0,01%.275
.Uchwały Rady Gminy - 2018 rok0,03%.1306
.Obwieszczenie Wójta Gminy Ryczywół z dnia 22 marca 2018 r.0,01%.265
.Przetarg Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiardunki0,01%.458
.2018 rok0,03%.1008
.Przetarg Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Ludomach0,02%.704
.Obwieszczenie Wójta Gminy Ryczywół z dnia 3 kwietnia 2018 roku0,01%.250
.Obwieszczenie Wójta Gminy Ryczywół z dnia 4 kwietnia 2018 roku0,01%.244
.Ogłoszenie w sprawie komunalizacji działek0,01%.363
.Informacje z dokonanej czynności otwarcia ofert - "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiardunki"0,01%.243
.OŚ.6220.8.2017 - Eksploatacja odkrywkowa.0,02%.685
.Przetarg Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łopiszewo0,02%.612
.Obwieszczenie Wójta Gminy Ryczywół z dnia 17 maja 2018r.0,01%.247
.Drugi przetarg ograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Ludomach z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka zdrowia0,01%.437
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Ryczywole.0,01%.450
.Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 25 maja 2018 r.0,01%.240
.Klauzula informacyjna0,02%.908
.OŚ. 0724.2.1.2017- Scalanie gruntów obrębu ewidencyjnego Przybychowo, gm. Połajewo, pow. czarnkowsko-trzcianecki, woj. wlkp.0,01%.248
.Ogłoszenie o drugim naborze na stanowisko ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Ryczywole.0,02%.738
.Przetarg Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunlanych0,01%.559
.Elektroniczny rejestr instytucji kultury 20180,03%.1072
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. obsługi kasowej w Urzędzie Gminy0,01%.422
.Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ryczywół0,01%.283
.Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ryczywół0,01%.479
.Oświadczenia majatkowe za 2017 rok0,03%.1000
.Obwieszczenie Wójta Gminy Ryczywół z dnia 28 czerwca 2018 roku0,01%.244
.Ogłoszenie o drugim naborze na stanowisko ds. obsługi kasowej w Urzędzie Gminy0,02%.855
.Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ryczywół0,00%.68
.Taryfy0,02%.906
.Przetarg Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2018/20190,01%.586
.Obwieszczenie Wójta Gminy Ryczywół z dnia 5 lipca 2018 roku0,01%.263
.Zapytanie ofertowe: „Rewitalizacja terenu rekreacyjnego w Ludomach”0,00%.4
.Zapytanie ofertowe: "Rewitalizacja terenu rekreacyjnego w Ludomach"0,00%.64
.Obwieszczenie Wójta Gminy Ryczywół z dnia 17 lipca 2018r.0,00%.73
.Obwieszczenie Wójta Gminy Ryczywół z dnia 17 lipca 2018r.0,01%.235
.Obwieszczenie Wójta Gminy Ryczywół z dnia 17 lipca 2018 nr RIR.6733.5.20180,01%.259
.Obwieszczenie Wójta Gminy Ryczywół z dnia 17 lipca 2018 nr RIR.6733.6.20180,01%.251
.Obwieszczenie Wójta Gminy Ryczywół z dnia 17 lipca 2018 nr RIR.6733.7.20180,01%.232
.Informacja o złożonych petycjach 2018 rok0,02%.927
.Obwieszczenie Wójta Gminy Ryczywół z dnia 3 sierpnia 2018r.0,01%.237
.Obwieszczenie Wójta Gminy Ryczywół z dnia 8 sierpnia 2018 roku- RIR.6733.5.20180,01%.277
.Obwieszczenie Wójta Gminy Ryczywół z dnia 8 sierpnia 2018 roku- RIR.6733.7.20180,01%.233
.Ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.0,01%.274
.Wybory Samorządowe 20180,09%.3455
.Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Lipie0,01%.540
.Obwieszczenie z dnia 24 sierpnia 2018r.0,01%.292
.Obwieszczenie Wójta Gminy Ryczywół z dn. 27 sierpnia 2018r. - RIR.6733.5.20180,01%.256
.Obwieszczenie Wójta Gminy Ryczywół z dn. 27 sierpnia 2018r. - RIR.6733.7.20180,01%.228
.Obwieszczenie Wójta Gminy Ryczywół z dnia 31 sierpnia 2018 roku0,01%.406
.Zarządzenie nr 50/20180,01%.540
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. ds.planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy w Ryczywole.0,01%.597
.Obwieszczenie Wójta Gminy Ryczywół z dnia 11 wrzesnia 2018 r.0,00%.179
.Obwieszczenie Wójta Gminy Ryczywół z dnia 14 września 2018r.0,01%.281
.Obwieszczenie Wójta Gminy Ryczywół z dnia 18 września roku0,01%.278
.Obwieszczenie Wójta Gminy Ryczywół z dnia 18 września roku0,01%.259
.Uchwała nr SO.0953/36/13/Pi/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 września 2018r. wyrażająca opinię o Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ryczywół za0,01%.435
.Zapytanie ofertowe remont budynku mieszkalnego przy ul. Czarnkowskiej w Ryczywole0,00%.1
.OŚ.6220.10.2018 Punkt zbierania i przetwarzania odpadów złomowych innych niż niebezpieczne0,01%.314
.Rejestr zmian0,01%.244
.Obwieszczenie Wójta Gminy Ryczywół z dnia 15 października 2018 roku0,01%.382
.Obwieszczenie Wójta Gminy Ryczywół z dnia 23 paźdizernika 2018 roku.0,01%.304
.Obwieszczenie Wójta Gminy Ryczywół z dnia 24 października 2018 roku.0,01%.212
.Obwieszczenie Wójta Gminy Ryczywół z dnia 24 października 2018 roku.0,01%.268
.OŚ.6220.11.2018 Budowa sieci wodociągowej na odcinku SUW Gorzewo-Ryczywół0,01%.340
.OŚ.6220.8.2018 Przebudowa mostu JNI 350000757 w ciągu drogi powiatowej nr 1352P na rzece Flincie na działce o nr ewid. 9/3 obręb Ryczywół, gmina Ryczywół0,01%.324
.Obwieszczenie Wójta Gminy Ryczywół z dnia 26 października 2018r.0,01%.247
.-> OŚ.6220.7.2018 Budowa naziemnej instalacji magazynującej gaz na działce o nr ewid. 230 w miejscowości Tłukawy, obręb Tłukawy, gmina Ryczywół0,01%.247
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Ryczywole0,02%.768
.Oświadczenia majątkowe- koniec kadencji 2014-20180,02%.726
.Oswadczenia majątkowe za 2018 rok0,03%.1099
.Konsultacje w sprawie programu współpracy Gminy Ryczywół z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok0,01%.306
.OŚ.6220.3.2018 Modernizacja węzła betoniarskiego w miejscowości Ryczywół, na działkach o nr ewid. 480/18, 480/20, 480/22 w miejscowości Ryczywół, obręb Ryczywół, powiat obornicki0,01%.310
.OŚ.6220.4.2018 Rozbudowa zakładu meblowego w miejscowości Ryczywół, na działkach o nr ewid. 480/19, 480/21, 480/123 w miejscowości Ryczywół, obręb Ryczywół, powiat obornicki0,01%.387
.Rok 2018 ( kadencja 2018-2023)0,02%.983
. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ryczywół0,00%.2
. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ryczywół0,02%.656
.Komisje0,01%.309
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju0,02%.650
.Obwieszczenie Wójta Gminy Ryczywół z dnia 30 listopada 2018 roku.0,01%.298
.Obwieszczenie Wójta Gminy Ryczywół z dnia 30 listopada 2018 roku.0,01%.261
.Obwieszczenie Wójta Gminy Ryczywół z dnia 3 grudnia 2018 roku.0,01%.312
.2018 rok0,01%.211
.2018 rok0,01%.579
.Obwieszczenie Wójta Gminy Ryczywół z dnia 15 grudnia 2018r.0,01%.332
.Obwieszczenie Wójta Gminy Ryczywół z dnia 18 grudnia 2018r. - RIR.6733.11.20180,01%.294
.Obwieszczenie Wójta Gminy Ryczywół z dnia 18 grudnia 2018r. - RIR.6733.9.20180,01%.265
.Uchwała Nr SO.0952/32/13/Pi/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 07 grudnia 2018r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Ryczywół0,01%.520
.Uchwała Nr SO.0957/32/13/Pi/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 07 grudnia 2018r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej0,01%.484
.Odpady komunalne0,00%.1
.Skład Rady0,02%.676
.Komisje Rady0,01%.597
.Jednostki organizacyjne Gminy Ryczywół0,02%.692
.Usunięcie drzew/a lub krzewów0,01%.294
.Obowiązujące w 2019 roku0,02%.688
.ROK 20190,04%.1553
.2019 rok0,02%.836
.Zarządzenia Wójta Gminy - 2019 rok0,03%.1092
.Uchwały Rady Gminy - 20190,02%.606
.Obwieszczenie Wójta Gminy Ryczywół z dnia 11 stycznia 2019r.0,02%.707
.OŚ.6220.12.2018 Rozbudowa budynku bukaciarni wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. 510 w miejscowości Skrzetusz0,01%.252
.Informacje o zgromadzeniach0,01%.268
.Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach0,01%.221
.Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach0,01%.311
.Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 20190,00%.42
.Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 20190,01%.458
.2019 ROK0,02%.834
.Regulamin organizacyjny Urzedu Gminy w Ryczywole0,00%.93
.2019 rok0,04%.1594
.Skład Rady0,01%.475
.Komisje0,01%.427
.Sołectwa0,01%.560
.Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla Gminy Ryczywół0,01%.574
.Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego0,01%.282
.Obwieszczenie Wójta Gminy Ryczywół z dnia 4 lutego 2019 roku0,01%.590
.Uchwała Nr SO.0951/38/P/6/Ko/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 stycznioa 2019r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Ryczywół0,01%.288
.Obwieszczenie Wójta Gminy Ryczywół z dnia 13 lutego 2019r.0,00%.157
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko Z-cy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz specjalisty ds.ewidencji ludności i dowodów osobistych w Urzędzie Gminy w Ryczywole.0,02%.832
.Sesja VI z dnia 27 lutego 2019 roku0,00%.4
.Obwieszczenie Wójta Gminy Ryczywół z dnia 4 marca 2019r.0,01%.275
.Wybory do Parlamentu Europejskiego 20190,03%.1082
.Interpelacja z dnia 27.02.2019 roku.0,01%.468
.Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Ryczywole0,01%.375
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds.ewidencji ludności i dowodów osobistych w Urzędzie Gminy w Ryczywole.0,02%.677
.Rolnictwo0,01%.407
.Uchwała Nr SO.0951/45/D/6/Ko/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 marca 2019r. w sprawie opinii omożliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetow0,01%.269
.Rejestr zmian0,01%.247
.Elektroniczny rejestr instytucji kultury 20190,01%.421
.Budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej położonej w miejscowości Gorzewo, gmina Ryczywół – etap II0,01%.463
.Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Ryczywół0,01%.383
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznego0,01%.528
.Obwieszczenie Wójta Gminy Ryczywół z dnia 15 kwietnia 2019 r.0,01%.237
.Rejestr zmian0,00%.34
.Rejestr zmian0,00%.1
.Rejestr zmian0,00%.1
.Obwieszczenie Wójta Gminy Ryczywół z dnia 23 kwiecień 2019r.0,00%.174
.Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 13 lutego.0,01%.216
.Oświadczenia majątkowe- początek kadencji 2018-20230,01%.520
.2019 ROK0,01%.326
.Obwieszczenie Wójta Gminy Ryczywół z dnia 29 kwietnia 20190,01%.213
.Obwieszczenie Wójta Gminy Ryczywół z dnia 29 kwietnia 20190,00%.142
.Sprawozdania finansowe za 2018 roku.0,01%.447
.Zapytanie ofertowe odbudowa zakrystii0,00%.1
.Urząd Gminy Ryczywół0,00%.3
.Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole0,01%.474
.Ogłaszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds. planowania inwestycji i zarządzania drogami w Urzędzie Gminy w Ryczywole.0,01%.369
.Rejestr zmian0,00%.2
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. obsługi kasowej w Urzędzie Gminy w Ryczywole0,01%.561
.OŚ.6220.3.2019 Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne na działkach o nr ewid. 953/15 i 953/32 w m. Ryczywół0,01%.234
.Modernizacja systemu wentylacyjnego w Przedszkolu Publicznym w Ryczywole0,01%.382
.Wójt Gminy Ryczywół ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony/licytacja/ na wynajem lokalu użytkowego , położonego w Ryczywole , Pl. 1 Maja 35.0,01%.236
.Uchwała Nr SO.0955/12/6/Ko/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 maja 2019 roku.0,01%.361
.Uchwała nr SO.0955/12/6/Ko/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 maja 2019 roku.0,00%.95
.Uchwala nr SO.0955/12/kO/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 maja 2019 roku.0,00%.98
.Termoizolacja budynku świetlicy wiejskiej w Lipie0,01%.400
.Zawiadomienie o naborze kandydatów na ławników0,01%.362
.RAPORT O STANIE GMINY ZA 2018 ROK0,01%.324
.Obwieszczenie Wójta Gminy Ryczywół z dnia 19 czerwca 2019 roku0,00%.198
.Informacja o złożonych petycjach 2019 rok0,01%.504
.Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2019/20200,01%.411
.Obwieszczenie Wójta Gminy Ryczywół z dnia 25 czerwca 2019 r.0,00%.1
.Budowa 5 Otwartych Stref Aktywności w Gminie Ryczywół: budowa OSA w miejscowości Dąbrówka Ludomska, budowa OSA w miejscowości Ninino, budowa OSA w miejscowości Tłukawy, budowa OSA w miejscowości Wiar0,01%.378
.Ogłoszenie o drugim naborze na stanowisko referenta ds. planowania inwestycji i zarządzania drogami w Urzędzie Gminy w Ryczywole0,02%.702
.Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 1 lipca 2019 roku0,01%.225
.Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz fragmentu terenu działalności usługowej i produ0,00%.6
.Obwieszczenie Wójta Gminy Ryczywół z dnia 10 lipca 2019 r.0,01%.220
.Zakup wraz z dostawą i montażem kontenera szatniowego w ramach programu \\0,01%.442
.Interpelacja z dnia 12 sierpnia 2019 roku0,01%.242
.Interpelacja z dnia 12 sierpnia 2019 roku0,01%.222
.Wyboru do Sejmu i Senatu RP 20190,01%.225
.Zakup wraz z dostawą i montażem kontenera szatniowego w ramach programu "Szatnia na medal"0,01%.339
.Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę chodnika na ul. Marcinkowskiego w Ryczywole0,01%.366
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. księgowości opłat za odbiór odpadów komunalnych w Urzędzie Gminy w Ryczywole.0,01%.456
.Zarządzenie Wójta Gminy Ryczywół w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Gminy w Ryczywole.0,01%.203
.Obwieszczenie Wójta Gminy Ryczywół z dnia 9 września 2019 r.0,00%.184
.Dotacja na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków0,01%.230
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Ryczywole0,02%.616
.Obwieszczenie Wójta Gminy Ryczywół z dnia 27 września 2019 r.0,00%.166
.Obwieszczenie Wójta Gminy Ryczywół z dnia 27 września 2019 r.0,00%.129
.Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym - sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 w miejscowości Skrzetusz0,01%.202
.Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę chodnika na ul. Słonecznej w Ryczywole0,01%.421
.WÓJT GMINY RYCZYWÓŁ OGŁASZA DRUGI USTNY PRZETARG OGRANICZONY / LICYTACJA NA WYNAJEM LOKALU W RYCZYWOLE PL. 1 MAJA 350,01%.207
.Konsultacje w sprawie Programu Współpracy Gminy Ryczywół na 2020 rok0,01%.238
.Elektroniczna Skrzynka Podawcza0,01%.213
.Obwieszczenie Wójta Gminy Ryczywół z dnia 24 października 2019 roku0,01%.213
.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ryczywół0,01%.369
.Obwieszczenie Wójta Gminy Ryczywół z dnia 6 listopada 2019 r.0,00%.171
.Język migowy i inne środki komunikowania się0,00%.199
.Obwieszczenie w sprawie wyłożenia studium do publicznego wglądu0,01%.204
.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z obiektów użyteczności publicznej z terenu Gminy Ryczywół0,01%.328
.Obwieszczenie Wójta Gminy Ryczywół z dnia 15 listopada 2019 r.0,00%.190
.Obwieszczenie Wójta Gminy Ryczywół z dnia 15 listopada 2019 r.0,00%.148
.Obwieszczenie Wójta Gminy Ryczywół z dnia 15 listopada 2019 r.0,00%.176
.Obwieszczenie Wójta Gminy Ryczywół z dnia 15 listopada 2019 r.0,00%.199
.Obwieszczenie Wójta Gminy Ryczywół z dnia 15 listopada 2019 r.0,00%.161
.Poczta Elektroniczna e-mail0,01%.217
.Wyłożenie do publicznego wglądu studium0,01%.326
.OŚ. 6220.5.2019 Uruchomienie produkcji oleju na cele paszowe0,01%.283
.Obwieszczenie Wójta Gminy Ryczywół z dnia 26 listopada 2019 r.0,00%.187
.Dostawa oleju opałowego0,01%.303
.Obwieszczenie Wójta Gminy Ryczywół z dnia 28 listopada 2019 r.0,00%.198
.Obwieszczenie Wójta Gminy Ryczywół z dnia 28 listopada 2019 r.0,00%.182
.Obwieszczenie Wójta Gminy Ryczywół z dnia 28 listopada 2019 r.0,00%.164
.2020 rok0,02%.620
.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z obiektów użyteczności publicznej z terenu Gminy Ryczywół.0,01%.298
.Obwieszczenie Wójta Gminy Ryczywół z dnia 6 grudnia 2019 roku0,00%.171
.Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2020 roku0,01%.280
.Obwieszczenie Wójta Gminy Ryczywół z dnia 11 grudnia 2019 roku0,01%.205
.Budżet na 2020 rok0,01%.464
.Rok 20170,00%.171
.Rok 20180,01%.221
.Rok 20190,01%.251
.Obowiązujące w 2020 roku0,01%.524
.Obwieszczenie Wójta Gminy Ryczywół z dnia 19 grudnia 2019r.0,00%.161
.Przetarg-Adaptacja pomieszczeń na mieszkania w budynku przedszkola0,01%.383
.Przetarg-Adaptacja pomieszczeń na mieszkania w budynku przedszkola0,01%.382
.Przetarg-Adaptacja pomieszczeń na mieszkania w budynku przedszkola0,01%.382
.Przetarg-Adaptacja pomieszczeń na mieszkania w budynku przedszkola0,01%.381
.Obwieszczenie Wójta Gminy Ryczywół z dnia 23 grudnia 2019 roku0,00%.172
.Obwieszczenie Wójta Gminy Ryczywół z dnia 27 grudnia 2019 r.0,00%.3
.Obwieszczenie Wójta Gminy Ryczywół z dnia 27 grudnia 2019 r.0,00%.1
.Obwieszczenie Wójta Gminy Ryczywół z dnia 27 grudnia 2019 r.0,00%.2
.Obwieszczenie Wójta Gminy Ryczywół z dnia 27 grudnia 2019 r.0,00%.150
.Obwieszczenie Wójta Gminy Ryczywół z dnia 27 grudnia 2019 r.0,00%.190
.Obwieszczenie Wójta Gminy Ryczywół z dnia 27 grudnia 2019 r.0,00%.161
.Obwieszczenie Wójta Gminy Ryczywół z dnia 27 grudnia 2019 r.0,00%.199
.Informacje o zgromadzeniach w 2020 roku0,00%.165
.Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 20200,01%.267
.2020 rok0,01%.245
.Zarządzenia Wójta Gminy - 2020 rok0,01%.262
.Konsulatacje Programu współpracy Gminy Ryczywół z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok0,01%.215
.RIR.67.33.11.20190,00%.159
.OŚ.6220. 7.2019 Rozbudowa fermy trzody chlewnej w Tłukawach0,01%.221
.RIR.6733.13.20190,00%.175
.RIR.6733.12.20190,00%.179
.Termoizolacja budynku świetlicy wiejskiej w Lipie0,01%.220
.Termoizolacja budynku świetlicy wiejskiej w Lipie0,01%.215
.RIR.6733.2.20200,01%.205
.RIR.6733.1.20200,00%.189
.2020 rok0,01%.263
.2020 ROK0,01%.529
.OŚ.6220.1.2020- budowa 2 budynków inwentarskich na dz.100/3 i 100/1 w Tłukawach0,01%.214
.Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 2020 r.0,01%.348
.Uchwały Rady Gminy- 2020 rok0,01%.208
.OŚ.6220.3.2020 - budowa elektrowni fotowoltaicznej w Lipie0,00%.161
.Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę chodnika na ul. Słonecznej w Ryczywole0,01%.356
.Rejestr zmian0,00%.1
.Rejestr zmian0,00%.1
.Rejestr zmian0,03%.1224
.Rejestr zmian0,03%.1223
.Przedszole Publiczne w Ryczywole: Modernizacja systemu wentylacyjnego w Przedszkolu Publicznym w Ryczywole0,01%.304
.RIR.6733.4.20200,00%.160
.RIR.6733.5.20200,00%.180
.Ogloszenie o naborze na stanowisko w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ludomach0,01%.427
.Oświadczenia majątkowe za 2019 rok0,01%.226
.Oś.6220.4.2020 - budowa zespołu 2 budynków inwentarskich na dz. nr 263/2 w Tłukawach0,00%.173
.RIR.6733.4.2015-Z0,00%.177
.Informacja o złożonych petycjach 2020 rok0,00%.186
.Deklaracja dostępności0,00%.153
.Elektroniczny rejestr instytucji kultury 20200,00%.147
.Budowa bezpiecznej zatoczki autobusowej w miejscowości Gorzewo0,01%.234
.RIR.6733.7.20200,00%.142
.Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Lipie - etap III - budowa szatni kontenerowej.0,01%.320
.Sprawozdania finansowe za 2019 rok0,01%.212
.Uchwała Nr SO.0954/165/Pi/2020 RIO z dnia 29.04.2020 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok0,00%.134
.Rejestr zmian0,00%.1
.Rejestr zmian0,00%.1
.Rejestr zmian0,02%.804
.Rejestr zmian0,02%.803
.Rejestr zmian0,00%.1
.Rejestr zmian0,00%.1
.Rejestr zmian0,01%.337
.Rejestr zmian0,01%.336
.Rejestr zmian0,00%.1
.Rejestr zmian0,00%.1
.Rejestr zmian0,00%.122
.Rejestr zmian0,00%.121
.Rejestr zmian0,00%.1
.Rejestr zmian0,00%.104
.Rejestr zmian0,00%.103
.Rejestr zmian0,00%.1
.Rejestr zmian0,00%.71
.Rejestr zmian0,00%.70
.Rejestr zmian0,00%.1
.Rejestr zmian0,00%.1
.Rejestr zmian0,00%.10
.Rejestr zmian0,00%.9
.Rejestr zmian0,00%.1