nazwa dokumentu: Wybory Samorządowe 2018

WYBORY WÓJTA GMINY RYCZYWÓŁ - PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY RYCZYWÓŁ

WYBORY DO RADY GMINY W GMINIE DO 20 TYS. MIESZKAŃCÓW - PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa wielkopolskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa wielkopolskiego

FREKWENCJA WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 ROK GMINA RYCZYWÓŁ

Kodeks wyborczy 2018

Kalendarz wyborczy

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Ryczywole z dnia 2 października 2018r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej. z dnia 1 października 2018r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej. z dnia 1 października 2018r.2

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 1 października 2018 r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Gminny Ośrodek Kultury, ul. Nowa 1, 64-630 Ryczywół

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Przedszkole Publiczne, ul. Brzozowa 16, 64-630 Ryczywół

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ludomach, Ludomy 25, 64-603 Ludomy

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Świetlica wiejska w Radomiu, Radom 33, 64-630 Ryczywół

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, Świetlica wiejska w Gorzewie, Gorzewo 12, 64-630 Ryczywół

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6, Świetlica wiejska w Dąbrówce Ludomskiej, Dąbrówka Ludomska 29, 64-603 Ludomy

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wiardunkach, Wiardunki 64, 64-630 Ryczywół.pdf

Pełnomocnicy Komitetów Wyborczych

Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 25 września 2018r.

Tworzenie komitetu tylko w 1 gminie - informacja

Tworzenie komitetu tylko w 1 gminie - oświadczenie pełnomocnika

Tworzenie komitetu tylko w 1 gminie - zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzajacego zgłaszac kandydatów tylko w jednej gminie liczacej do 20000 mieszkanców

Tworzenie komitetu tylko w 1 gminie - oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzajacego zgłaszac kandydatów tylko w jednej gminie liczacej do 20000 mieszkanców

Tworzenie komitetu tylko w 1 gminie - oświadczenie pełnomocnika wyborczego bedącego jednocześnie pełnomocnikiem finansowym

Tworzenie komitetu tylko w 1 województwie - informacja

Tworzenie komitetu tylko w 1 województwie - oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego

Tworzenie komitetu tylko w 1 województwie - oświadczenie pełnomocnika finansowego

Tworzenie komitetu tylko w 1 województwie - oświadczenie pełnomocnika wyborczego

Tworzenie komitetu tylko w 1 województwie - wykaz obywateli popierająych utworzenie komitetu wyborczego

Tworzenie komitetu stowarzyszenia lub organizacji społecznej - oświadczenie pełnomocnika finansowego

Tworzenie komitetu stowarzyszenia lub organizacji społecznej - oświadczenie pełnomocnika wyborczego

Zgłaszanie kandydatów do GKW - uchwała

Zgłaszanie kandydatów do GKW - powoływanie komisji

Miejsce i termin składania zgłoszeń kandydatów do GKW

Obwieszczenie dot. okręgów wyborczych

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z 21 sierpnia 2018r. o podziale Województwa na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.pdf

Obwieszczenie Starosty Powiatu Obornickiego z dnia 27 sierpnia 2018r.pdf

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego

Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

 

 

 

 
informacje wprowadził:Agnieszka Felg
informacje wytworzył:Janina Feldmann
data dodania: 17 Sierpnia 2018
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Janina Feldmann / 17 Sierpnia 2018