Urząd Gminy Ryczywół
Bip - Strona główna

Informacje podstawowe

Organy

Urząd Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Sesje Rady Gminy »

Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje

Informacje o planowanych posiedzeniach komisji Rady Gminy

Protokoły z posiedzeń komisji Rady Gminy

Rada Gminy Kadencja 2018-2023

Rada Gminy Kadencja 2014-2018.

Rada Gminy kadencja 2010-2014

Rejestr uchwał »

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe »

Rejestry i ewidencje

Przetargi »

Nabór pracowników »

Pożytek publiczny »

Ogłoszenia »

Wybory

Wyniki przeprowadzonych kontroli »

Konsultacje »

Druki do pobrania

Instrukcja »

Zgromadzenia publiczne »

Informacja przestrzenna »

Katalog kart usług UG Ryczywół »

Decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego »

Decyzje o warunkach zabudowy

Rada Gminy Kadencja 2014-2018

Informacja o planowanych do wykonania zadaniach »

Ochrona Środowiska

Rejestr Instytucji Kultury

Decyzje środowiskowe »

RODO

Petycje

Procedura kontroli

Monitoring wizyjny

Elektroniczny Urząd

Język migowy i inne środki komunikowania się

Deklaracja Dostępności

walidacja css walidacja html
Strona główna » Katalog kart usług UG Ryczywół
A A A

Katalog kart usług UG Ryczywół:«« pierwsza « poprzednia 1 2 3  następna »
Zameldowanie na pobyt stały i czasowy
wytworzono: 29 Grudnia 2014 | zmodyfikowano: 2019-09-19 08:16:34
Duplikat świadectwa pracy
wytworzono: 29 Grudnia 2014 | zmodyfikowano: 2019-09-13 14:48:18
Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania (wymeldowania) w drodze decyzji administracyjnej
wytworzono: 29 Grudnia 2014 | zmodyfikowano: 2019-09-19 08:30:29
Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego
wytworzono: 29 Grudnia 2014 | zmodyfikowano: 2019-09-19 08:28:06
Stwierdzenie własnoręczności podpisu
wytworzono: 29 Grudnia 2014 | zmodyfikowano: 2019-09-13 14:26:26
Transkrypcja aktu stanu cywilnego
wytworzono: 29 Grudnia 2014 | zmodyfikowano: 2019-09-19 08:46:41
Nadanie numeru PESEL
wytworzono: 29 Grudnia 2014 | zmodyfikowano: 2019-09-19 08:38:42
Udzielenie dotacji na zadania pożytku publicznego
wytworzono: 17 Grudnia 2014 | zmodyfikowano: 2019-09-17 13:54:50
Wydanie dowodu osobistego
wytworzono: 17 Grudnia 2015 | zmodyfikowano: 2020-03-17 15:10:31
Wydanie odpisu akt stanu cywilnego
wytworzono: 17 Grudnia 2014 | zmodyfikowano: 2019-09-19 08:47:56
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
wytworzono: 17 Grudnia 2014 | zmodyfikowano: 2019-09-18 14:01:20
Zgłoszenie obowiązku podatkowego w podatku rolnym
wytworzono: 17 Grudnia 2014 | zmodyfikowano: 2019-09-18 13:59:58
Zgłoszenie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych
wytworzono: 17 Grudnia 2014 | zmodyfikowano: 2019-09-18 13:58:21
Zgłoszenie obowiązku podatkowego w podatku leśnym
wytworzono: 17 Grudnia 2014 | zmodyfikowano: 2019-09-18 13:56:53
Wydawania zaświadczeń
wytworzono: 17 Grudnia 2013 | zmodyfikowano: 2014-01-13 10:24:14
Wstąpienie w najem lokalu komunalnego po zgonie najemcy
wytworzono: 17 Grudnia 2014 | zmodyfikowano: 2019-09-18 15:13:03
Wniosek o udział w programie usuwania azbestu
wytworzono: 17 Grudnia 2014 | zmodyfikowano: 2019-09-20 08:49:25
Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie Gminy Ryczywół wpisanym do rejestru zabytków
wytworzono: 17 Grudnia 2013 | zmodyfikowano: 2014-01-13 10:23:18
Sporządzenie testamentu allograficznego
wytworzono: 17 Grudnia 2013 | zmodyfikowano: 2014-01-13 10:22:45
Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego i posiadaniu kwalifikacji rolniczych
wytworzono: 17 Grudnia 2014 | zmodyfikowano: 2019-09-18 13:39:15

«« pierwsza « poprzednia 1 2 3  następna »