Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Ryczywół
Bip - Strona główna

Informacje podstawowe

Organy

Urząd Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Sesje Rady Gminy »

Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje

Informacje o planowanych posiedzeniach komisji Rady Gminy

Protokoły z posiedzeń komisji Rady Gminy

Rada Gminy Kadencja 2018-2023

Rada Gminy Kadencja 2014-2018.

Rada Gminy kadencja 2010-2014

Rejestr uchwał »

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe »

Rejestry i ewidencje

Przetargi »

Nabór pracowników »

Pożytek publiczny »

Ogłoszenia »

Wybory

Wyniki przeprowadzonych kontroli »

Konsultacje »

Druki do pobrania

Instrukcja »

Zgromadzenia publiczne »

Informacja przestrzenna »

Katalog kart usług UG Ryczywół »

Decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego »

Decyzje o warunkach zabudowy

Rada Gminy Kadencja 2014-2018

Informacja o planowanych do wykonania zadaniach »

Ochrona Środowiska

Rejestr Instytucji Kultury

Decyzje środowiskowe »

RODO

Petycje

Procedura kontroli

Monitoring wizyjny

Elektroniczny Urząd

Język migowy i inne środki komunikowania się

Deklaracja Dostępności

walidacja css walidacja html
Strona główna » Zbiór aktów prawa miejscowego » Uchwały Rady Gminy - 2019 rok
A A A

Zbiór aktów prawa miejscowego: Uchwały Rady Gminy - 2019 rok

 • Uchwała Nr XV/128/2019 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentów dla członków ochotniczych straży pożarnych.
 • Uchwała Nr XV/127/2019 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ryczywół na rok szkolny 2019/2020.
 • Uchwała Nr XV/126/2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych.
 • Uchwała Nr XV/125/2019 sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
 • Uchwała Nr XV/122/2019 w sprawie  budżetu Gminy Ryczywół na 2020 rok
 • Uchwała Nr XV/120/2019 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019.
 • Uchwała Nr XV/118/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ryczywół na 2019 rok.
 • Uchwała Nr XIV/116/2019  w sprawie uchylenia uchwały w sprawie poboru inkasa podatków stanowiących dochody własne gminy,
  określenia inkasentów oraz zasad wynagradzania za inkaso na terenie sołectw.
 • Uchwała Nr XIV/115/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatków stanowiących dochody własne gminy. określenia inkasentów oraz zasad wynagradzania za inkaso na terenie sołectw.
 • Uchwała Nr XIV/111/2019 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
 • Uchwała Nr XIV/110/2019 w sprawie sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Uchwała Nr XIV/108/2019 w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.
 • Uchwała Nr XIII/97/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.
 • Uchwała Nr XII/95/2019 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dotychczasową drogę powiatową 2041P Chlebowo – Lipa.
 • Uchwała Nr XII/93/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ryczywół na 2019 rok.
 • Uchwała Nr X/87/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ryczywół.
 • Uchwała Nr X/86/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ryczywół na lata 2019-2022.
 • Uchwała Nr X/84/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/128/2016 Rady Gminy Ryczywół z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych oraz przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ryczywół.
 • Uchwała Nr X/83/2019 w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Ryczywół oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
 • Uchwała Nr X/81/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ryczywół na 2019 rok.
 • Uchwała Nr IX/76/2019 w sprawie zmian w uchwale dotyczącej ustalenia dziennej stawki opłaty targowej i sposobu jej poboru.
 • Uchwała Nr IX/75/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatków stanowiących dochody własne gminy,
  określenia inkasentów oraz zasad wynagradzania za inkaso na terenie sołectw.
 • Uchwała Nr IX/74/2019 w sprawie zmian w uchwale wprowadzającej opłatę od posiadania psów, ustalenia wysokości i sposobu jej
  poboru.
 • Uchwała Nr IX/73/2019 w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek
  przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i młodsze prowadzonych przez Gminę
  Ryczywół.
 • Uchwała Nr IX/ 72/2019 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych
  przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ryczywół.
 • Uchwała Nr IX/71/2019 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ryczywół.
 • Uchwała Nr IX/70/2019  w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ryczywół.
 • Uchwała Nr IX/69/2019 w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Ryczywół oraz trybu
  postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
 • Uchwała Nr IX/67/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ryczywół na 2019 rok.
 • Uchwała Nr VIII/62/2019 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy
  Ryczywół.
 • Uchwała Nr VIII/60/2019 w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku energetycznego
 • Uchwała Nr VIII/58/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ryczywół na 2019 rok 
 • Uchwała Nr VII/56/2019 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Ryczywół.
 • Uchwała Nr VII/52/2019 zmieniającej uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatków stanowiących dochody własne gminy, określenia inkasentów oraz zasad wynagradzania za inkaso na terenie sołectw.
 • Uchwała Nr VII/51/2019  w sprawie zmian w uchwale wprowadzającej opłatę od posiadania psów, ustalenia wysokości i sposobu jej poboru.
 • Uchwała Nr VII/49/2019 w sprawie sprawie zmian w budżecie Gminy Ryczywół na 2019 rok.
 • Uchwała Nr VI/45/2019 w sprawie sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
 • Uchwała Nr VI/43/2019 w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności wśród zwierząt na 2019 r.
 • Uchwała Nr VI/41/2019 wsprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.
 • Uchwała Nr V/37/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.

drukuj pobierz pdf    

wstecz