Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Ryczywół
Bip - Strona główna

Informacje podstawowe

Organy

Urząd Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Sesje Rady Gminy »

Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje

Informacje o planowanych posiedzeniach komisji Rady Gminy

Protokoły z posiedzeń komisji Rady Gminy

Rada Gminy Kadencja 2018-2023

Rada Gminy Kadencja 2014-2018.

Rada Gminy kadencja 2010-2014

Rejestr uchwał »

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe »

Rejestry i ewidencje

Przetargi »

Nabór pracowników »

Pożytek publiczny »

Ogłoszenia »

Wybory

Wyniki przeprowadzonych kontroli »

Konsultacje »

Druki do pobrania

Instrukcja »

Zgromadzenia publiczne »

Informacja przestrzenna »

Katalog kart usług UG Ryczywół »

Decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego »

Decyzje o warunkach zabudowy

Rada Gminy Kadencja 2014-2018

Informacja o planowanych do wykonania zadaniach »

Ochrona Środowiska

Rejestr Instytucji Kultury

Decyzje środowiskowe »

RODO

Petycje

Procedura kontroli

Monitoring wizyjny

Elektroniczny Urząd

Język migowy i inne środki komunikowania się

Deklaracja Dostępności

walidacja css walidacja html
Strona główna » Informacje podstawowe » Statuty sołectw
A A A

Informacje podstawowe: Statuty sołectw

Uchwała Nr XVII/127/2012
Rady Gminy Ryczywół

z dnia 30 maja 2012 r.

w sprawie uchwalenia statutów sołectw. 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zm. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. 
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz.675, Nr 40 poz. 230, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami poszczególnych sołectw Rada Gminy w Ryczywole uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się statuty sołectw w brzmieniu załączników od 1 do 14 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się organom samorządu mieszkańców wsi. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr VI/57/2003 Rady Gminy w Ryczywole z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym rada gminy ma kompetencje dotyczące uchwalania statutów sołectw na terenie gminy. W okresie od 21.02.2012r. do 24.02.2012r. zostały przeprowadzone konsultacje dotyczące projektów statutów poszczególnych sołectw. Wnioski zebrane podczas konsultacji zostały przedstawione Wójtowi Gminy a wyniki konsultacji zgodnie z § 13 ust. 2 uchwałą Nr XX/153/2005 Rady Gminy Ryczywół z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Ryczywół zostały podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, tablicach sołeckich oraz na stronie internetowej Gminy Ryczywół. Wobec powyższego podjęcie w/w uchwały jest uzasadnione. 

 

                                                                 Przewodniczący Rady Gminy
                                                                            Witold Kruś

Dokumenty do pobrania:
Statut sołectwa Zawady
(wprowadził: Marta Sammler 2014-12-19 08:59:14)
rozmiar pliku: 170.2Kb
Statut sołectwa Wiardunki
(wprowadził: Marta Sammler 2014-12-19 08:58:54)
rozmiar pliku: 168.5Kb
Statut sołectwa Tłukawy
(wprowadził: Marta Sammler 2014-12-19 08:58:33)
rozmiar pliku: 170.7Kb
Statut sołectwa Skrzetusz
(wprowadził: Marta Sammler 2014-12-19 08:58:06)
rozmiar pliku: 126.2Kb
Statut sołectwa Ryczywół
(wprowadził: Marta Sammler 2014-12-19 08:57:41)
rozmiar pliku: 168.1Kb
Statut sołectwa Radom
(wprowadził: Marta Sammler 2014-12-19 08:57:11)
rozmiar pliku: 170.6Kb
Statut sołectwa Piotrowo
(wprowadził: Marta Sammler 2014-12-19 08:56:50)
rozmiar pliku: 170.5Kb
Statut sołectwa Ninino
(wprowadził: Marta Sammler 2014-12-19 08:56:27)
rozmiar pliku: 126.4Kb
Statut sołectwa Łopiszewo
(wprowadził: Marta Sammler 2014-12-19 08:54:41)
rozmiar pliku: 168.2Kb
Statut sołectwa Ludomy
(wprowadził: Marta Sammler 2014-12-19 08:51:40)
rozmiar pliku: 127.2Kb
Statut sołectwa Lipa
(wprowadził: Marta Sammler 2014-12-19 08:51:15)
rozmiar pliku: 128.8Kb
Statut sołectwa Gościejewko
(wprowadził: Marta Sammler 2014-12-19 08:46:02)
rozmiar pliku: 129.6Kb
Statut sołectwa Gorzewo
(wprowadził: Marta Sammler 2014-12-19 08:45:39)
rozmiar pliku: 170.2Kb
Statut sołectwa Dąbrówka Ludomska
(wprowadził: Marta Sammler 2014-12-19 08:45:03)
rozmiar pliku: 172.1Kb

drukuj pobierz pdf    

pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz