Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Ryczywół
Bip - Strona główna

Informacje podstawowe

Organy

Urząd Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Sesje Rady Gminy »

Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje

Informacje o planowanych posiedzeniach komisji Rady Gminy

Protokoły z posiedzeń komisji Rady Gminy

Rada Gminy Kadencja 2018-2023

Rada Gminy Kadencja 2014-2018.

Rada Gminy kadencja 2010-2014

Rejestr uchwał »

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe »

Rejestry i ewidencje

Przetargi »

Nabór pracowników »

Pożytek publiczny »

Ogłoszenia »

Wybory

Wyniki przeprowadzonych kontroli »

Konsultacje »

Druki do pobrania

Instrukcja »

Zgromadzenia publiczne »

Informacja przestrzenna »

Katalog kart usług UG Ryczywół »

Decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego »

Decyzje o warunkach zabudowy

Rada Gminy Kadencja 2014-2018

Informacja o planowanych do wykonania zadaniach »

Ochrona Środowiska

Rejestr Instytucji Kultury

Decyzje środowiskowe »

RODO

Petycje

Procedura kontroli

Monitoring wizyjny

Elektroniczny Urząd

Język migowy i inne środki komunikowania się

Deklaracja Dostępności

walidacja css walidacja html
Strona główna » Zbiór aktów prawa miejscowego » Uchwały Rady Gminy - 2017 rok
A A A

Zbiór aktów prawa miejscowego: Uchwały Rady Gminy - 2017 rok

 • Uchwała nr XXIV/188/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 • Uchwała nr XXIV/192/2017w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ryczywół
 • Uchwała nr XXIV/194/2017w sprawie ustalenia kosztu jednej godziny specjalistycznych uslug opiekunczych
 • Uchwała nr XXIV/195/2017w sprawie uchwalenia Regulaminu uzytkowania toru rowerowego typu pumptrack
 • Uchwała nr XXV/198/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 • Uchwała nr XXV/201/2017 w sprawie okreslenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbednych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gmine Ryczywół
 • Uchwała nr XXV/202/2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów  zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gmine Ryczywół, liczby punktów  za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbednych do ich potwierdzenia
 • Uchwała nr XXV/204/2017 w sporawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności wśród zwierząt na 2017 rok
 • Uchwała nr XXV/206/2017 w sporawie uchwalenia regulaminu uzytkowania toru rowerowego  typu pumptrack w Ryczywole
 • Uchwała ne XXV/207/2017 w sprawie dofinansowania sieci szkół podstwowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Ryczywół do nowego ustroju szkolnego
 • Uchwała nr XXVI/214/2017 w sprawie ustalenia kosztu jednej godziny specjalistycznych uslug opiekuńczych - roztrzygniecie nadzorcze ws. uniważnienia uchwały
 • Uchwała nr XXVI/215/2017 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ryczywół
 • Uchwała nr XXVI/216/2017 w sprawie zmiany w uchwale ustalajacej dzienne stawki opłaty targowej i sposoby jej poboru
 • Uchwała nr XXVI/217/2017 w sprawie zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich stanowiacych własnosć Gminy Ryczywół
 • Uchwała nr XXIX/243/2017 w sprawie regulaminu utrzymania czystosci i porządku na terenie Gminy Ryczywół
 • Uchwała nr XXIX/244/2017 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu swiadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpodów komunalnych od właścicieli nieruchomosci, na których zamieszkuja mieszkańcy
 • Uchwała nr XXIX/245/2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy Świerczewskiego w Ryczywole
 • Uchwała nr XXIX/246/2017 w sprawie zmiany nazwy Osiedle 40-lecia PRL
 • Uchwała nr XXIX/247/2017 w sprawie zmiany uzasadnienia do uchwały nadajacej nazwę Osiedle Przyjaźni
 • Uchwała nr XXIX/251/2017 w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych
 • Uchwała nr XXIX/252/2017 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkalych na terenie Gminy Ryczywół
 • Uchwała nr XXXI/262/2017 w sprawie zrnian w budzecie gminy na 2017 rok
 • Uchwała nr XXXI/264/2017 w sprawie obnizenia sredniej ceny skupu zyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Ryczywół na rok 2018
 • Uchwała nr XXXI/265/2017 w sprawie zrnian w uchwale w sprawie wprowadzenia oplaty od posiadania psów, ustalenia jej wysokosci i sposoby jej poboru
 • Uchwala nr XXXI/266/2017 w sprawie poboru w drodze inkasa podatków stanowiacych dochody wlasne gminy, okreslenia inkasentów oraz zasad wynagradzania za inkaso na terenie solectw

drukuj pobierz pdf    

wstecz