Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Ryczywół
Bip - Strona główna

Informacje podstawowe

Organy

Urząd Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Sesje Rady Gminy »

Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje

Informacje o planowanych posiedzeniach komisji Rady Gminy

Protokoły z posiedzeń komisji Rady Gminy

Rada Gminy Kadencja 2018-2023

Rada Gminy Kadencja 2014-2018.

Rada Gminy kadencja 2010-2014

Rejestr uchwał »

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe »

Rejestry i ewidencje

Przetargi »

Nabór pracowników »

Pożytek publiczny »

Ogłoszenia »

Wybory

Wyniki przeprowadzonych kontroli »

Konsultacje »

Druki do pobrania

Instrukcja »

Zgromadzenia publiczne »

Informacja przestrzenna »

Katalog kart usług UG Ryczywół »

Decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego »

Decyzje o warunkach zabudowy

Rada Gminy Kadencja 2014-2018

Informacja o planowanych do wykonania zadaniach »

Ochrona Środowiska

Rejestr Instytucji Kultury

Decyzje środowiskowe »

RODO

Petycje

Procedura kontroli

Monitoring wizyjny

Elektroniczny Urząd

Język migowy i inne środki komunikowania się

Deklaracja Dostępności

walidacja css walidacja html
Strona główna » Zbiór aktów prawa miejscowego » Zarządzenia Wójta Gminy - 2017 rok
A A A

Zbiór aktów prawa miejscowego: Zarządzenia Wójta Gminy - 2017 rok

 • ZqarząZarządzenie nr 1/2017 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia na które moze byc przyznane dofinansowanie oraz okreslania trybu i zadad przyznawania dofinansowania
 • Zarządzenie nr 2/2017 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadan publicznych
 • Zarządzenie nr 3/2017 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Ryczywół
 • Zarządzenie nr 4/2017 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
 • Zarządzenie nr 5/2017 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie powołania komisji przetargowej
 • Zarządzenie nr 6/2017 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie powołania komisji przetargowej 
 • Zarządzenie nr 7/2017 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej lokalu mieszkolnego nr 2
 • Zarządzenie nr 8/2017 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie powołania komisji przetargowej na dzierżawe nieruchomości
 • Zarządzenie nr 9/2017 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie wyznaczenia zastępstwa  za Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ryczywole
 • Zarządzenie nr 10/2017 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie zmian w budżecie Gminy
 • Zarządzenie nr 10a/2017 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
 • Zarządzenie nr 11/2017 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie powolania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych
 • Zarządzenie nr 12/2017 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
 • Zarządzenie nr 13/2017 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie wyznaczenia zastępstwa za Dyrektora i Wicedyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ludomach
 • Zarządzenie nr 14/2017 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie powołania stałej komisji przetargowej
 • Zarządzenie nr 15/2017 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych.
 • Zarządzenie nr 16/2017 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie wprowadzenia planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Ryczywole
 • Zarządzenie nr 17/2017 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ryczywół za 2016 rok (17/2017 cz. I ; 17/2017 cz. II, Uchwała RIO ws. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ryczywół za 2016 rok)
 • Zarządzenie nr 18/2017 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie sporzadzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Ryczywół
 • Zarządzenie nr 19/2017 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie ustalenia harmonogramu czynnosci w postepowaniu rekrutacyjnym i postepowaniu uzupełniajacym w roku szkolnym 2017/2018 w przedszkolach oraz szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminy Ryczywół
 • Zarządzenie nr 20/2017 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie zmian składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego
 • Zarządzenie nr 21/2017 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie powolania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizacje zadań publicznych
 • Zarządzenie nr 22/2017 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie upowaznieniaSkarbika Gminy Ryczywół
 • Zarządzenie nr 23/2017 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy za I kwartał 2017 roku
 • Zarzadzenie nr 24/2017 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok
 • Zarzadzenie nr 25/2017Wójta Gminy Ryczywół w sprawie wyznaczenia zastępstwa za Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ryczywole
 • Zarzadzenie nr 26/2017 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
 • Zarzadzenie nr 27/2017 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
 • Zarzadzenie nr 28/2017 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
 • Zarzadzenie nr 29/2017 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
 • Zarzadzenie nr 30/2017 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy za II kwartał 2017 roku
 • Zarzadzenie nr 31/2017 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny zgłoszeń w konkursie pn. "Kreatywny recykling, czyli drugie życie odpadów..." II edycja - 2017r."
 • Zarządzenie nr 32/2017 Wójta gminy Ryczywół w sprawie powołania komisji przetargowej dla postepowania pn. "Budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Gorzewo, gmina Ryczywół"- znak sprawy RIR.271.06.2017
 • Zarządzenie nr 33/2017 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie zasad udostępnienia autobusu szkolnego na cele inne niż dowóz uczniów do szkół
 • Zarządzenie nr 34/2017 (34/2017 cz. I 34/2017 cz. II) Wójta Gminy Ryczywół w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budzetu Gminy, kształtowania się WPF oraz wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2017 roku.
 • Zarządzenie nr 35/2017 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu na 2018 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej
 • Zarządzenie nr 36/2017 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie okreslenia stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne i socjalne
 • zarządzenie nr 37/2017 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie ujednolicenia zasad obliczania prewspołczynnika i współczynnika struktury sprzedaży wykorzystywanych do właściwego obliczania naliczonego podatku od towarów i usług
 • Zarzadzenie nr 38/2017 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
 • Zarządzenie nr 39/2017 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie powołania, składu oraz zasad działania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ryczywole
 • Zarzadzenie nr 40/2017 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
 • Zarzadzenie nr 41/2017 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy za III kwartał 2017 roku
 • Zarządzenie nr 43/2017 Wójta Gminy Ryczywółw sprawie likwidacji obrony cywilnej na terenie Gminy Ryczywół
 • Zarzadzenie nr 44/2017 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy DFinansowej Gminy Ryczywół na lata 2018-2028
 • Zarzadzenie nr 45/2017 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie projektu budżetu Gminy Ryczywół na rok 2018
 • Zarzadzenie nr 46/2017 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
 • Zarzadzenie nr 47/2017 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie powolania Komisji Przetargowej
 • Zarzadzenie nr 48/2017 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie inwentaryzacji rocznej
 • Zarzadzenie nr 49/2017 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
 • Zarządzenie nr 50/2017 Wójta Gminy w sprawie powołania komisji celem rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ryczywół
 • Zarządzenie nr 51/2017 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
Dokumenty do pobrania:
11/2017
(wprowadził: Danuta Graczyk 2017-02-17 08:01:39)
rozmiar pliku: 1.5Mb
10/2017
(wprowadził: Danuta Graczyk 2017-02-17 08:03:25)
rozmiar pliku: 2.7Mb
9/2017
(wprowadził: Danuta Graczyk 2017-02-17 08:03:45)
rozmiar pliku: 213.3Kb
3/2017
(wprowadził: Danuta Graczyk 2017-02-17 08:04:08)
rozmiar pliku: 226.2Kb
2/2017
(wprowadził: Danuta Graczyk 2017-02-17 08:04:50)
rozmiar pliku: 1.8Mb
1/2017
(wprowadził: Danuta Graczyk 2017-02-17 08:05:28)
rozmiar pliku: 1.3Mb
4/2017
(wprowadził: Danuta Graczyk 2017-02-17 08:17:46)
rozmiar pliku: 199.4Kb
5/2017
(wprowadził: Danuta Graczyk 2017-02-17 08:17:58)
rozmiar pliku: 202.1Kb
6/2017
(wprowadził: Danuta Graczyk 2017-02-17 08:18:17)
rozmiar pliku: 273Kb
7/2017
(wprowadził: Danuta Graczyk 2017-02-17 08:18:55)
rozmiar pliku: 266.7Kb
8/2017
(wprowadził: Danuta Graczyk 2017-02-17 08:32:02)
rozmiar pliku: 208.3Kb
10a/2017
(wprowadził: Magdalena Wendlandt 2017-03-28 08:22:10)
rozmiar pliku: 3.8Mb
11/2017
(wprowadził: Magdalena Wendlandt 2017-03-28 08:23:42)
rozmiar pliku: 1.5Mb
12/2017
(wprowadził: Magdalena Wendlandt 2017-03-28 08:23:55)
rozmiar pliku: 191.5Kb
13/2017
(wprowadził: Magdalena Wendlandt 2017-03-28 08:24:09)
rozmiar pliku: 215.8Kb
14/2017
(wprowadził: Magdalena Wendlandt 2017-03-28 08:24:59)
rozmiar pliku: 268.5Kb
15/2017
(wprowadził: Magdalena Wendlandt 2017-03-28 08:25:50)
rozmiar pliku: 1.6Mb
16/2017
(wprowadził: Magdalena Wendlandt 2017-03-28 08:26:05)
rozmiar pliku: 240.3Kb
19/2017
(wprowadził: Magdalena Wendlandt 2017-03-28 12:47:04)
rozmiar pliku: 1.7Mb
20/2017
(wprowadził: Magdalena Wendlandt 2017-05-05 09:45:06)
rozmiar pliku: 229Kb

« poprzednia 1 2 3  następna »

drukuj pobierz pdf    

pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz