Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Ryczywół
Bip - Strona główna

Informacje podstawowe

Organy

Urząd Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Sesje Rady Gminy »

Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje

Informacje o planowanych posiedzeniach komisji Rady Gminy

Protokoły z posiedzeń komisji Rady Gminy

Rada Gminy Kadencja 2018-2023

Rada Gminy Kadencja 2014-2018.

Rada Gminy kadencja 2010-2014

Rejestr uchwał »

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe »

Rejestry i ewidencje

Przetargi »

Nabór pracowników »

Pożytek publiczny »

Ogłoszenia »

Wybory

Wyniki przeprowadzonych kontroli »

Konsultacje »

Druki do pobrania

Instrukcja »

Zgromadzenia publiczne »

Informacja przestrzenna »

Katalog kart usług UG Ryczywół »

Decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego »

Decyzje o warunkach zabudowy

Rada Gminy Kadencja 2014-2018

Informacja o planowanych do wykonania zadaniach »

Ochrona Środowiska

Rejestr Instytucji Kultury

Decyzje środowiskowe »

RODO

Petycje

Procedura kontroli

Monitoring wizyjny

Elektroniczny Urząd

Język migowy i inne środki komunikowania się

Deklaracja Dostępności

walidacja css walidacja html
Strona główna » Zbiór aktów prawa miejscowego » Zarządzenia Wójta Gminy - 2016 rok
A A A

Zbiór aktów prawa miejscowego: Zarządzenia Wójta Gminy - 2016 rok

 • Zarządzenie nr 1/2016 Wójta Gminy ryczywół z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie wzoru wniosków, terminu i miejsca składania wniosku o stypendia sportowe za osiągnięcie wysokich wyników sportowtych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
 • Zarządzenie nr 2/2016 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.
 • Zarządzenie nr. 3/2016 Wójta Gminy ryczywół z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 w przedszkolach oraz szkołach podstawowych przez Gmine Ryczywół
 • Zarządzenie nr 4/2016 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 4 lutego 2016 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa za Dyrektora Zespołu Szkół im. Karola Marcinkowskiego w Ludomach.
 • Zarządzenie nr 5/2016 Wójta Gminy z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych.
 • Zarządzenie nr 6/2016 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 7 marca 2016 roku w sprawie wyznaczenia Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Ryczywole do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.
 • Zarządzenie nr 7/2016 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 25 marca 2016 w sprawie  rezygnacji z prawa pierwokupu
 • Zarządzenie nr 8/2016 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 25 marca 2016 roku w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Ryczywół
 • Zarządzenie nr 9/2016 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 25 marca 2016 w sprawie przedstawienia rocznego z wykonania budżetu Gminy Ryczywół za 2015 rok
 • Zarządzenie nr 10/2016 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 28 marca 2016 roku w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o stypendia sportowe i nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie miedzynarodowym lub krajowym
 • Zarządzenie nr 11/2016 Wójta Gminy Ryczywó z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
 • Zarządzenie nr 12/2016 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania  Społecznej Komisji Mieszkaniowej
 • Zarządzenie nr 13/2016 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych podległych Wójtowi Gminy
 • Zarządzenie nr 14/2016 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 11 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania biegłego celem dokonania oceny ofert
 • Zarządzenie nr 15/2016 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 16/2016 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
 • Zarządzenie nr 17/2016 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy za I kwartał 2016 roku
 • Zarządzenie nr 18/2016 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
 • Zarządzenie nr 19/2016 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do prowadzenia spraw gminy oraz załatwienie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
 • Zarządzenie nr 20/2016 Wójta Gminy Ryczywół z dnia23 maja 2016 roku  w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy
 • Zarządzenie nr 21/2016 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie upaważnienia Kierownika Referatu Finansowego
 • Zarządzenie nr 22/2016 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok
 • Zarządzenie nr 23/2016 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) prowadzenia rachunkowości w Gminie  i Urzędzie Gminy Ryczywół
 • Zarządzenie nr 24/2016 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia minimalnych wysokości czynszu z tytułu dzierżawy lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Ryczywół oraz stawek za udostępnienie  powierzchni reklamowych
 • Zarządzenie nr 25/2016 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie wyznaczenia pracownika Gminnrgo Osrodka pomocy społecznej w Ryczywole do realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • Zarządzenie nr 26/2016 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie wyznaczenia pracownika Gminnego Osrodka pomocy Społecznej w Ryczywole do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego
 • Zarządzenie nr 27/2016 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie wyznaczenia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryczywole  do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • Zarządzenie nr 28/2016 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie Powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Pani magdaleny Kozłowskiej ubiegajacej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie nr 29/2016 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ludomach prowadzonego przez Gminę Ryczywół
 • Zarządzenie nr 30/2016 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
 • Zarzadzenie nr 31/2016 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie powołania składu osobowego komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ludomach
 • Zarzadzenie nr 32/2016 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy za II kwartał 2016 roku
 • Zarzadzenie nr 33/2016 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
 • Zarzadzenie nr 34/2016 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do prowadzenia spraw gminy z zakresu zamówien publicznych
 • Zarzadzenie nr 35/2016 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie przyjęcia procedury przekazania składników majatkowych w Przedszkolu Publicznym w Ludomach i Zepole Szkółim . Karola Marcinkowskiego w Ludomach
 • Zarzadzenie nr 36/2016 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie powierzenia stanowieska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolego w Ludomach
 • Zarzadzenie nr 37/2016 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie powierzenia stanowieska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ryczywole
 • Zarzadzenie nr 38/2016 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ryczywole
 • Zarzadzenie nr 39/2016 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie Przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu sie WPF oraz wykonania planu finansowego samorzadowej instytucji kultury za I Półrocze 2016 roku
 • Zarzadzenie nr 40/2016 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu na 2017 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej
 • Zarzadzenie nr 41/2016Wójta Gminy Ryczywół w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Ryczywole pełnomocnictwa do złożenia razem z Leną Andrzejewską, prowadzącą działalnośc gospodarczą pod nazwą AL EDUKACJA Lena Andrzejewska Centrum Szkoleniowo - Doradczewniosku o dofinansowanie projektu "AKTYWNI MIMO BARIER" realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 WRPO na lata 2014-2020.
 • Zarzadzenie nr 42/2016 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie udzielenia Kierownikowi GOPS w Ryczywole pełnomocnictwa do złożenia razem z Tomaszem Żurkiem prowadzacym działalnosc gospodarcza pod nazwą INFOS Tomasz Żurek wniosku o dofinansowanie projektu "PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO ZATRUDNIENIA" realizowanego w ramach Poddziałania WRPO na lata 2014-2020.
 • Zarzadzenie nr 43/2016Wójta Gminy Ryczywół w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi GOPS w Ryczywole
 • Zarzadzenie nr 44/2016 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie okreslenia stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne i socjalne
 • Zarzadzenie nr 45/2016 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki położonej w Tłukawach, bedącej własnością Gminy
 • Zarzadzenie nr 46/2016 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomosci
 • Zarzadzenie nr 47/2016 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowosci Igrzyna, Gmina Ryczywół, bedącej własnościa Gminy
 • Zarzadzenie nr 48/2016 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomosci
 • Zarzadzenie nr 49/2016 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargóworaz rokowań na zbycie nieruchomości
 • Zarzadzenie nr 50/2016 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
 • Zarządzenie nr 51/2016 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny zgłoszeń w konkursie pn "Kreatywny recykling, czyli drugie zycie odpadów..."
 • Zarządzenie nr 52/2016 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
 • Zarządzenie nr 53/2016 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
 • Zarządzenie nr 54/2016 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy za III kwartał 2016 roku
 • Zarządzenie nr 55/2016 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
 • Zarządzenie nr 56/2016 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie powołania komisji celem rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ryczywół
 • zarzadzenie nr 57/2016 Wójta Gminy Ryczywóło w sprawie zmian w zarządzeniu dotyczącym ustalenia minimalnych stawek wysokosci czynszu z tytułu dzierżawy lub najmu nieruchomości stanowiacych własność Gminy Ryczywół oraz stawek za udostepnienie powierzchni reklamowych
 • Zarządzenie nr 58/2016 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryczywół na lata 2017-2029
 • Zarządzenie nr 59/2016 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie projektu budżetu Gminy na 2017 rok
 • Zarządzenie nr 60/2016 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do działania w imieniu Gminy Ryczywół
 • Zarządzenie nr 61/2016 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie wyznaczenia zastepstwa za Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ryczywole,
 • Zarządzenie nr 62/2016 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie wyznaczenia zastępstwa za Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ryczywole
 • Zarządzenie nr 63/2016 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie inwentaryzacji rocznej
 • Zarządzenie nr 64/2016 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie wyznaczenia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryczywole do realizacji zadań z zakresu dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego
 • Zarządzenie nr 65/2016 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
 • Zarządzenie nr 66/2016 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Zarządzenie nr 67/2016 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku  od towarów i usług przez Gminę Ryczywół
 • Zarządzenie nr 68/2016 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie powołania komisji przetargowej
 • Zarządzenia nr 69/2016 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej
Dokumenty do pobrania:
1/2016
(wprowadził: Danuta Graczyk 2016-02-12 08:45:11)
rozmiar pliku: 1.2Mb
2/2016
(wprowadził: Danuta Graczyk 2016-02-12 08:45:48)
rozmiar pliku: 2Mb
3/2016
(wprowadził: Danuta Graczyk 2016-02-12 08:46:11)
rozmiar pliku: 1.1Mb
4/2016
(wprowadził: Danuta Graczyk 2016-02-12 08:46:30)
rozmiar pliku: 234.4Kb
5/2016
(wprowadził: Danuta Graczyk 2016-02-12 08:47:43)
rozmiar pliku: 1.7Mb
6/2016
(wprowadził: Danuta Graczyk 2016-03-09 13:08:44)
rozmiar pliku: 501.4Kb
7/2016
(wprowadził: Danuta Graczyk 2016-04-14 10:30:18)
rozmiar pliku: 203.4Kb
8/2016
(wprowadził: Danuta Graczyk 2016-04-14 10:31:02)
rozmiar pliku: 2.3Mb
9/2016
(wprowadził: Danuta Graczyk 2016-04-14 10:33:00)
rozmiar pliku: 8.9Mb
10/2016
(wprowadził: Danuta Graczyk 2016-04-14 10:34:39)
rozmiar pliku: 421.7Kb
11/2016
(wprowadził: Danuta Graczyk 2016-04-14 10:35:48)
rozmiar pliku: 5.1Mb
12/2016
(wprowadził: Danuta Graczyk 2016-04-14 10:37:57)
rozmiar pliku: 229.8Kb
13/2016
(wprowadził: Danuta Graczyk 2016-06-28 14:59:03)
rozmiar pliku: 323.7Kb
14/2016
(wprowadził: Danuta Graczyk 2016-06-28 14:59:21)
rozmiar pliku: 243.3Kb
15/2016
(wprowadził: Danuta Graczyk 2016-06-28 14:59:41)
rozmiar pliku: 605.6Kb
16/2016
(wprowadził: Danuta Graczyk 2016-06-28 15:01:01)
rozmiar pliku: 4.6Mb
17/2016
(wprowadził: Danuta Graczyk 2016-06-28 15:01:25)
rozmiar pliku: 803.7Kb
18/2016
(wprowadził: Danuta Graczyk 2016-06-28 15:02:21)
rozmiar pliku: 1.7Mb
19/2016
(wprowadził: Danuta Graczyk 2016-06-28 15:03:47)
rozmiar pliku: 830.8Kb
19/2016
(wprowadził: Danuta Graczyk 2016-06-28 15:05:26)
rozmiar pliku: 830.8Kb

« poprzednia 1 2 3 4  następna »

drukuj pobierz pdf    

pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz