Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Ryczywół
Bip - Strona główna

Informacje podstawowe

Organy

Urząd Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Sesje Rady Gminy »

Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje

Informacje o planowanych posiedzeniach komisji Rady Gminy

Protokoły z posiedzeń komisji Rady Gminy

Rada Gminy Kadencja 2018-2023

Rada Gminy Kadencja 2014-2018.

Rada Gminy kadencja 2010-2014

Rejestr uchwał »

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe »

Rejestry i ewidencje

Przetargi »

Nabór pracowników »

Pożytek publiczny »

Ogłoszenia »

Wybory

Wyniki przeprowadzonych kontroli »

Konsultacje »

Druki do pobrania

Instrukcja »

Zgromadzenia publiczne »

Informacja przestrzenna »

Katalog kart usług UG Ryczywół »

Decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego »

Decyzje o warunkach zabudowy

Rada Gminy Kadencja 2014-2018

Informacja o planowanych do wykonania zadaniach »

Ochrona Środowiska

Rejestr Instytucji Kultury

Decyzje środowiskowe »

RODO

Petycje

Procedura kontroli

Monitoring wizyjny

Elektroniczny Urząd

Język migowy i inne środki komunikowania się

Deklaracja Dostępności

walidacja css walidacja html
Strona główna » Zbiór aktów prawa miejscowego » Uchwały Rady Gminy - 2016 rok
A A A

Zbiór aktów prawa miejscowego: Uchwały Rady Gminy - 2016 rok

 Uchwała nr XIV/104/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ryczywół na 2016 rok

Uchwała nr XIV/106/2016w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ryczywół

Uchwała nr XV/113/2016 w sprawie zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2031,

Uchwała nr XV/114/2016 w sprawie określenia kryteriów wraz z odpowiadającą im liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę  Ryczywół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Uchwała nr XV/117/2016 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2016 rok,

Uchwała nrXV/124/2016w sprawie ustal;enia dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru

Uchwała nr XV/126/2016 w sprawie nadania nazwy ulicy Leśna w Ryczywole

Uchwała nr XVI/128/2016 regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny  doraźnych zastępstw, a także wysokości i zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych oraz przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach  i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ryczywół,

Uchwała nr XVI/129/2016 ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ryczywół,

Uchwała nr XVI/132/2016 zmian w budżecie gminy na 2016 rok,

Uchwała nr XVII/139/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok

Uchwała nr XVII/141/2016 w sprawie ustalenia liczby puinktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Ryczywół

Uchwała nr XVIII/144/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok

Uchwała nr  XIX/146/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok,

Uchwała nr  XIX/150/2016 w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji na odpady komunalne,

Uchwała nr XX/153/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Uchwała nr XXI/165/2016 w sprawie zmniejszenia punktów alkoholu

Uchwała nr XXI/166/2016 w sprawie obniżenia średniej ceny zyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Ryczywół na 2017 rok

Uchwała nr XXI/167/2016 w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia wysokosci i sposobu jej poboru,

Uchwała nr XXI/168/2016 w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomosci na 2017 rok,

Uchwała nr XXI/169/2016 w sprawie wprowadzenia oplaty prolognacyjnej,

Uchwala nr XXI/170/2016 w sprawie upowaznienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Ryczywole do prowadzenia postepowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,

Uchwała nr XXI/172/2016 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.

Uchwała nr XXII/174/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Uchwała nr XXII/178/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017 rok

 Uchwała nr XXII/183/2016 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gmine Ryczywół

 

 

 


drukuj pobierz pdf    

wstecz