Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Ryczywół
Bip - Strona główna

Informacje podstawowe

Organy

Urząd Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Sesje Rady Gminy »

Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje

Informacje o planowanych posiedzeniach komisji Rady Gminy

Protokoły z posiedzeń komisji Rady Gminy

Rada Gminy Kadencja 2018-2023

Rada Gminy Kadencja 2014-2018.

Rada Gminy kadencja 2010-2014

Rejestr uchwał »

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe »

Rejestry i ewidencje

Przetargi »

Nabór pracowników »

Pożytek publiczny »

Ogłoszenia »

Wybory

Wyniki przeprowadzonych kontroli »

Konsultacje »

Druki do pobrania

Instrukcja »

Zgromadzenia publiczne »

Informacja przestrzenna »

Katalog kart usług UG Ryczywół »

Decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego »

Decyzje o warunkach zabudowy

Rada Gminy Kadencja 2014-2018

Informacja o planowanych do wykonania zadaniach »

Ochrona Środowiska

Rejestr Instytucji Kultury

Decyzje środowiskowe »

RODO

Petycje

Procedura kontroli

Monitoring wizyjny

Elektroniczny Urząd

Język migowy i inne środki komunikowania się

Deklaracja Dostępności

walidacja css walidacja html
Strona główna » Zbiór aktów prawa miejscowego » Rejestr Zarządzeń Wójta - 2010 rok
A A A

Zbiór aktów prawa miejscowego: Rejestr Zarządzeń Wójta - 2010 rok

 

Lp.

 

Numer

Zarządzenia

Data

Wydania

W sprawie

 

1.

 

nr 1/2010

19.01.2010

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.

 

2.

 

nr 2/2010

20.01.2010

określenia stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne i socjalne

 

3.

 

nr 3/2010

27.01.2010

cena lokalu mieszkalnego  (Ryczywół Os. Parkowe 14)

 

4.

 

nr 4/2010

27.01.2010

Komisja przetargowa – lokal mieszkalny (Ryczywół Os. Parkowe 14)

 

5.

 

nr 5/2010

22.02.2010

Komisja przetargowa – (nadzór inwestorski – remont świetlic), (remont świetlic Piotrowo, Zawady, Lipa)

 

6.

 

nr 6/2010

05.03.2010

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

 

7.

 

nr 7/2010

06.03.2010

ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za dokształcanie nauczycieli i zasad ich przyznawania

 

8.

 

nr 8/2010

22.03.2010

powołania komisji konkursowej (organizacje pozarządowe)

 

9.

 

nr 9/2010

31.03.2010

zmiany w budżecie gminy na 2010 rok.

 

10.

 

nr 10/2010

16.04.2010

powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

 

11.

 

nr 11/2010

27.04.2010

informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy za I kw. 2010 roku.

 

12.

 

nr 12/2010

24.05.2010

zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

 

13.

 

nr 13/2010

24.05.2010

informacja z wykonania budżetu za 2009 rok.

 

14.

 

nr 14/2010

 

26.05.2010

powołanie komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ryczywole

 

15.

 

nr 15/2010

 

01.06.2010

powołanie komisji przetargowej Pl. 1 Maja, przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją, budowa drogi w Gorzewku.

 

16.

 

nr 16/2010

 

01.06.2010

powołania Gminnego Biura Spisowego

 

17.

 

nr 17/2010

 

04.06.2010

powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20.06.2010.

 

18.

 

nr 18/2010

 

17.06.2010

zmiany w budżecie Gminy na 2010 rok.

 

19.

 

nr 19/2010

 

17.06.2010

ceny za nieruchomość  Os. Parkowe 14 (drugi przetarg – obornicka).

 

20.

 

nr 20/2010

 

24.06.2010

powołanie komisji przetargowej „Nadzór inwestorski” – modernizacja oczyszczalni ścieków w Ryczywole – II etap.

 

21.

 

nr 21/2010

 

28.06.2010

powołanie Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ryczywole.

 

22.

 

nr 22/2010

 

02.07.2010

cena za nieruchomość  Ryczywół (dz. nr. 679, 680/2) – przetarg.

 

23.

 

nr 23/2010

 

02.07.2010

ceny za lokal mieszkalny Ryczywół ul. Marcinkowskiego 15 (obniżka 55%).

 

24.

 

nr 24/2010

 

02.07.2010

ceny za nieruchomość położoną w Skrzetuszu dz. nr 239/2 (przetarg).

 

25.

 

nr 25/2010

 

02.07.2010

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (nauczyciel Anna Nowicka)

26.

nr 26/2010

 

08.07.2010

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.

27.

nr 27/2010

14.07.2010

powołania komisji przetargowej.

 

28.

  nr 28/2010

23.07.2010

zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.

29.

nr 29/2010

26.07.2010

informacji z wykonania budżetu za II kw. 2010 roku.

30.

Nr 30/2010

9.08.2010

powołania komisji przetargowej.

 

31.

Nr 31/2010

20.08.2010

W sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie w roku szkolnym 2010/2011 uczniom pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników

32.

Nr 32/2010

26.08.2010

Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2010r.

33.

Nr 33/2010

15.09.2010

Rezygnacja z prawa pierwokupu

34.

Nr 34/2010

20.09.2010

zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych do budżetu 2011 rok

35.

Nr 35/2010

27.10.2010

w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

36.

Nr 36/2010

28.10.2010

informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy za III kwartał  2010 roku

 

37.

nr 37/2010

12.11.2010

projektu budżetu na 2011 rok

38.

nr 38/2010

12.11.2010

projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2018

39.

nr 39/2010

1.12.2010

powołanie komisji przetargowej (dowóz dzieci, zakup oleju opałowego, paliwa, węgla i miału)

40.

Nr 40/2010

6.12.2010

zmian w budżecie Gminy na 2010 rok

41.

Nr 41/2010

7.12.2010

powołania Gminnego Biura Spisowego-Spis Powszechny

42.

Nr 42/2010

20.12.2010

zatwierdzenia zakresu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) prowadzenia rachunkowości w Gminie i Urzędzie Gminy Ryczywół


drukuj pobierz pdf    

wstecz