Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Ryczywół
Bip - Strona główna

Informacje podstawowe

Organy

Urząd Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Sesje Rady Gminy »

Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje

Informacje o planowanych posiedzeniach komisji Rady Gminy

Protokoły z posiedzeń komisji Rady Gminy

Rada Gminy Kadencja 2018-2023

Rada Gminy Kadencja 2014-2018.

Rada Gminy kadencja 2010-2014

Rejestr uchwał »

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe »

Rejestry i ewidencje

Przetargi »

Nabór pracowników »

Pożytek publiczny »

Ogłoszenia »

Wybory

Wyniki przeprowadzonych kontroli »

Konsultacje »

Druki do pobrania

Instrukcja »

Zgromadzenia publiczne »

Informacja przestrzenna »

Katalog kart usług UG Ryczywół »

Decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego »

Decyzje o warunkach zabudowy

Rada Gminy Kadencja 2014-2018

Informacja o planowanych do wykonania zadaniach »

Ochrona Środowiska

Rejestr Instytucji Kultury

Decyzje środowiskowe »

RODO

Petycje

Procedura kontroli

Monitoring wizyjny

Elektroniczny Urząd

Język migowy i inne środki komunikowania się

Deklaracja Dostępności

walidacja css walidacja html
Strona główna » Zbiór aktów prawa miejscowego » Uchwały Rady Gminy - 2015 rok
A A A

Zbiór aktów prawa miejscowego: Uchwały Rady Gminy - 2015 rok

 

 • Uchwała nr III/15/2015 w sprawie uchwalenia  budżetu gminy na 2015 rok,
 • Uchwała nr IV/26/2015 w sprawie zmian w uchwale dot. poboru w drodze inkasa podatków stanowiących dochody  własne gminy, określenia inkasentów oraz zasad wynagradzania za inkaso na terenie  sołectw,
 • Uchwała nr IV/27/2015 w sprawie zmian w uchwale  dotyczącej wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia wysokości i sposobu jej poboru,
 • Uchwała nr V/34/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok,
 • Uchwała nr V/36/2015 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2015 rok,
 • Uchwała nr V/37/2015 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich  potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ryczywół,
 • Uchwała nr VI/43/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok,
 • Uchwała nr VI/44/2015 w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia wysokości i sposobu jej poboru,
 • Uchwała nr VI/45/2015 w sprawie zmian w uchwale dotyczącej poboru w drodze inkasa podatków stanowiących dochody własne gminy, określenia inkasentów oraz zasad wynagradzania za inkaso na terenie sołectw,
 • Uchwała nr VI/46/2015 w sprawie zmian w uchwale dotyczącej przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności wród zwierząt na 2015 rok,
 • Uchwała nr VII/50/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok,
 • Uchwała nr VIII/54/2015 w sprawie sieci placówek oświatowych oraz granic ich obwodów,
 • Uchwała nr VIII/57/2015 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ryczywół,
 • Uchwała nr IX/60/2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok,
 • Uchwała nr X/63/2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok,
 • Uchwała nr XI/72/2015 w sparwie  uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok,
 • Uchwała nr XI/73/2015 w sprawie  uchwalenia opłaty za psa na 2016 rok,
 • Uchwała nr XI/75/2015 w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok,
 • Uchwała nr XI/76/2015 w sparwie  zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Ryczywół.
 • Uchwała nr XI/77/2015 w sparwie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
 • Uchwała XII/78/2015 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole,
 • UchwałaXII/82/2015 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku  rolnego na obszarze Gminy Ryczywół na rok 2016,
 • Uchwała  XII/83/2015 w sprawawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty,
 • Uchwała XII/84/2015 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • Uchwała XII/85/2015 w sparwie zmiany w uchwale określającej wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 • Uchwała XII/86/2015 określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
 • Uchwała XII/87/2015 w sprawie oreślenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Ryczywół oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony,
 • Uchwała XII/90/2015 w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru
 • Uchwała nr XIII/103/2015 o zmianie uchwały Nr XII/90/2015 Rady gminy Ryczywół z dnia 25.11.2015 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru.

drukuj pobierz pdf    

wstecz