Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Ryczywół
Bip - Strona główna

Informacje podstawowe

Organy

Urząd Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Sesje Rady Gminy »

Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje

Informacje o planowanych posiedzeniach komisji Rady Gminy

Protokoły z posiedzeń komisji Rady Gminy

Rada Gminy Kadencja 2018-2023

Rada Gminy Kadencja 2014-2018.

Rada Gminy kadencja 2010-2014

Rejestr uchwał »

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe »

Rejestry i ewidencje

Przetargi »

Nabór pracowników »

Pożytek publiczny »

Ogłoszenia »

Wybory

Wyniki przeprowadzonych kontroli »

Konsultacje »

Druki do pobrania

Instrukcja »

Zgromadzenia publiczne »

Informacja przestrzenna »

Katalog kart usług UG Ryczywół »

Decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego »

Decyzje o warunkach zabudowy

Rada Gminy Kadencja 2014-2018

Informacja o planowanych do wykonania zadaniach »

Ochrona Środowiska

Rejestr Instytucji Kultury

Decyzje środowiskowe »

RODO

Petycje

Procedura kontroli

Monitoring wizyjny

Elektroniczny Urząd

Język migowy i inne środki komunikowania się

Deklaracja Dostępności

walidacja css walidacja html
Strona główna » Zbiór aktów prawa miejscowego » Zarządzenia Wójta Gminy - 2015 rok
A A A

Zbiór aktów prawa miejscowego: Zarządzenia Wójta Gminy - 2015 rok

 • Zarządzenia nr 1/2015 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie  ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia na które może być przyznane dofinansowanie oraz określenia trybu i zasad przyznawania dofinansowania.
 • Zarządzenie nr 2/2015 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryczywół na lata 2015-2021.
 • Zarządzenie nr 3/2015 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zada publicznych.
 • Zarządzenie nr 4/2015 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie powołania bieglego celem dokonania oceny ofert.
 • Zarządzenie nr 5/2015 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie zawarcia umowy cesji praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy.
 • Zarządzenie nr 6/2015 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie zawarcia umowy cesji praw i obowiązków wynikajacych z umowy dzierżawy.
 • Zarządzenie nr 7/2015 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole.
 • Zarządzenie nr 8/2015 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu udzielania zamówień publicznych i pracy komisji przetargowej.
 • Zarządzenie nr 9/2015 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych.
 • Zarządzenie nr 10/2015 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie zmian składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego.
 • Zarządzenie nr 11/2015 Wójta Gminy Ryczywól z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie powołania stałej komisji przetargowej.
 • Zarządzenie nr 12/2015 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ryczywół za 2014 rok.
 • Zarządzenie nr 13/2015 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Ryczywół.
 • Zarządzenie nr 14/2015 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.
 • Zarządzenie nr 15/2015 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
 • Zarządzenie nr 16/2015 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Zarządzenie nr 17/2015 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz koordynatora gminnego.
 • Zarządzenie nr 18/2015 Wójta Gminy ryczywół z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole.
 • Zarządzenie nr 19/2015 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryczywole do prowadzenia placówki wsparcia dziennego
 • Zarządzenie nr 20/2015 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.
 • Zarządzenie nr 21/2015 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy za I kwartał 2015 roku.
 • Zarządzenie nr 22/2015 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017.
 • Zarządzenie nr 23/2015 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 • Zarządzenie nr 24/2015 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania.
 • Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.
 • Zarządzenie nr 26/2015 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Zarządzenie nr 27/2015 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.
 • Zarządzenie nr 28/2015 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisku dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole.
 • Zarządzenie nr 29/2015 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok
 • Zarządzenie nr 30/2015 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
 • Zarządzenie nr 31/2015 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole
 • Zarządzenie nr 32/2015 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Ryczywole przeprowadzonego przez Gminę Ryczywół.
 • Zarządzenie nr 33/2015 Wójta gminy Ryczywół z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie powołania składu osobowego komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ryczywole.
 • Zarządzenie nr 34/2015 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.
 • Zarządzenie nr 35/2015 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy za II kwartał 2015 roku.
 • Zarządzenie nr 36/2015 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji ds. Referendum
 • Zarządzenie nr 37/2015 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania koordynatora oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych
 • Zarządzenie nr 38/2015 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wynajem lokalu w Ryczywole, Pl. 1 Maja 28/29.
 • Zarządzenie nr 39/2015 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wynajem lokalu w Gorzewie
 • Zarządzenie nr 40/2015 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 19 sierpnia 2015 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ryczywole.
 • Zarządzenie nr 41/2015 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 19 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków w ramach rządowego programu pomocy uczniom 2015 roku - "Wyprawka szkolna" cele, uzyskania dofinansowania zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych.
 • Zarządzenie nr 42/2015 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu.
 • Zarządzenie nr 43/2015 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się WPF oraz wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2015 roku.
 • Zarządzenie nr 44/2015 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie wprowadzania zasad i trybu przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury.
 • Zarządzenie nr 45/2015 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 01 września 2015 roku w sprawie zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych do budżetu na 2016 rok.
 • Zarządzenie nr 46/2015 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 04 września 2015 roku w sprawie określenia stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne i socjalne.
 • Zarządzenie nr 47/2015 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 04 września 2015 roku w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia przez najemców komunalnych lokali mieszkalnych.
 • Zarządzenie nr 48/2015 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 04 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.
 • Zarządzenie nr 49/2015 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 10 września 2015 roku w sprawie zmian składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego.
 • Zarządzenie nr 50/2015 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
 • Zarządzenie nr 51/2015 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 5 października 2015 w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Zarządzenie nr 52/2015 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania koordynatora oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.
 • Zarządzenie  nr 53/2015 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 14 października 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na dzierżawę niezabudowanej części działki nr 36/8 o powierzchni 1,3200 w Ryczywole przy ul. Szkolnej.
 • Zarządzenie nr 54/2015 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 23 października 2015 roku w sprawie informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy za III kwartał 2015 roku.
 • Zarządzenie nr 55/2015 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 23 października 2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
 • Zarządzenie nr 56/2015 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie powołania komisji celem rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych poczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ryczywół
 • Zarządzenie nr 57/2015 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmony Ryczywół na lata 2016-2031
 • Zarządzenie nr 58/2015 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie projektu budżetu Gminy na 2016 rok
 • Zarządzenie nr 59/2015 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie inwentaryzacji rocznej.
 • Zarządzenie nr 60/2015 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie zmiany w zarządzeniu dot. powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole.
 • Zarządzenie nr 61/2015 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.
 • Zarządzenie nr 62/2015 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 04 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
 • Zarządzenie nr 63/2015 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.
 • Zarządzenie nr 64/2015 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia stawki godzinowej za usługi opiekuńcze w gminie  Ryczywół na rok 2016.
 • Zarządzenie nr 65/2015 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryczywole.
Dokumenty do pobrania:
1/2015
(wprowadził: Marta Sammler 2015-03-06 12:19:12)
rozmiar pliku: 56Kb
2/2015
(wprowadził: Marta Sammler 2015-03-06 12:19:41)
rozmiar pliku: 1.2Mb
3/2015
(wprowadził: Marta Sammler 2015-03-06 12:19:56)
rozmiar pliku: 26.8Kb
4/2015
(wprowadził: Marta Sammler 2015-03-06 12:20:11)
rozmiar pliku: 25Kb
5/2015
(wprowadził: Marta Sammler 2015-03-06 12:20:32)
rozmiar pliku: 17.8Kb
6/2015
(wprowadził: Marta Sammler 2015-03-06 12:20:47)
rozmiar pliku: 16.4Kb
7/2015
(wprowadził: Marta Sammler 2015-03-06 12:21:00)
rozmiar pliku: 38.1Kb
8/2015
(wprowadził: Marta Sammler 2015-03-06 12:21:15)
rozmiar pliku: 64Kb
12/2015
(wprowadził: Marta Sammler 2015-04-24 12:54:58)
rozmiar pliku: 165.3Kb
11/2015
(wprowadził: Marta Sammler 2015-04-24 12:54:32)
rozmiar pliku: 27Kb
13/2015
(wprowadził: Marta Sammler 2015-04-24 12:55:22)
rozmiar pliku: 28.8Kb
14/2015
(wprowadził: Marta Sammler 2015-04-24 12:55:39)
rozmiar pliku: 52.1Kb
16/2015
(wprowadził: Marta Sammler 2015-04-24 13:19:33)
rozmiar pliku: 101Kb
15/2015
(wprowadził: Marta Sammler 2015-04-24 13:20:05)
rozmiar pliku: 13.9Kb
17/2015
(wprowadził: Marta Sammler 2015-04-24 13:20:28)
rozmiar pliku: 15.3Kb
18/2015
(wprowadził: Marta Sammler 2015-04-24 13:20:42)
rozmiar pliku: 48.5Kb
19/2015
(wprowadził: Marta Sammler 2015-04-24 13:20:59)
rozmiar pliku: 13.7Kb
9/2015
(wprowadził: Marta Sammler 2015-04-24 13:23:40)
rozmiar pliku: 27.3Kb
21/2015
(wprowadził: Marta Sammler 2015-06-08 15:53:28)
rozmiar pliku: 23.2Kb
22/2015
(wprowadził: Marta Sammler 2015-06-08 15:53:43)
rozmiar pliku: 25.4Kb

« poprzednia 1 2 3 4  następna »

drukuj pobierz pdf    

pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz