Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Ryczywół
Bip - Strona główna

Informacje podstawowe

Organy

Urząd Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Sesje Rady Gminy »

Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje

Informacje o planowanych posiedzeniach komisji Rady Gminy

Protokoły z posiedzeń komisji Rady Gminy

Rada Gminy Kadencja 2018-2023

Rada Gminy Kadencja 2014-2018.

Rada Gminy kadencja 2010-2014

Rejestr uchwał »

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe »

Rejestry i ewidencje

Przetargi »

Nabór pracowników »

Pożytek publiczny »

Ogłoszenia »

Wybory

Wyniki przeprowadzonych kontroli »

Konsultacje »

Druki do pobrania

Instrukcja »

Zgromadzenia publiczne »

Informacja przestrzenna »

Katalog kart usług UG Ryczywół »

Decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego »

Decyzje o warunkach zabudowy

Rada Gminy Kadencja 2014-2018

Informacja o planowanych do wykonania zadaniach »

Ochrona Środowiska

Rejestr Instytucji Kultury

Decyzje środowiskowe »

RODO

Petycje

Procedura kontroli

Monitoring wizyjny

Elektroniczny Urząd

Język migowy i inne środki komunikowania się

Deklaracja Dostępności

walidacja css walidacja html
Strona główna » Zbiór aktów prawa miejscowego » Zarządzenia Wójta Gminy - 2014 rok
A A A

Zbiór aktów prawa miejscowego: Zarządzenia Wójta Gminy - 2014 rok

 • Zarządzenie nr 1/2014 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 03 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych;
 • Zarządzenie nr 2/2014 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia na które może być przyznane dofinansowanie oraz określenia trybu i zasad przyznawania dofinansowania;
 • Zarządzenie nr 3/2014 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Nininie oznaczonej nr 118/1 o powierzchni 0,2485 ha;
 • Zarządzenie nr 4/2014 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki Nr 118/1 położonej w Nininie o powierzchni 0,2485 ha;
 • Zarządzenie nr 5/2014 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Ryczywole oznaczonej nr 456/19 o powierzchni 0,0679 ha;
 • Zarządzenie nr 6/2014 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki położonej w Ryczywole o nr 456/19 powierzchni 0,0679 ha;
 • Zarządzenie nr 7/2014 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Ryczywole oznaczonej nr 456/20 o powierzchni 0,0696 ha;
 • Zarządzenie nr 8/2014 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki położonej w Ryczywole o nr 456/20 powierzchni 0,0696 ha;
 • Zarządzenie nr 9/2014 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok;
 • Zarządzenie nr 10/2014 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert;
 • Zarządzenie nr 11/2014 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 12 lutego 2014 roku powołania komisji rekrutacyjnej celem wyłonienia kandydata na stanowisko animatora sportu w ramach pilotażowego projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki „ANIMATOR-MOJE BOISKO ORLIK 2012”;
 • Zarządzenie nr 12/2014 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Nininie oznaczonej nr 118/1 o powierzchni 0,2485 ha;
 • Zarządzenie nr 13/2014 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ryczywół za 2013 rok;
 • Zarządzenie nr 14/2014 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania komisji celem rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ryczywół;
 • Zarządzenie nr 15/2014 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Ryczywół;
 • Zarządzenie nr 16/2014 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 14 kwietnia w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego;
 • Zarządzenie nr 17/2014 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 18 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok;
 • Zarządzenie nr 18/2014 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe;
 • Zarządzenie nr 19/2014 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy za I kwartał 2014 roku;
 • Zarządzenie nr 20/2014 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
 • Zarządzenie nr 21/2014 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dąbrówka Ludomska, I etap."; 
 • Zarządzenie nr 22/2014 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie informacji z wykonania budżetu za 2013 rok
 • Zarządzenie nr 23/2014 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
 • Zarządzenie nr 24/2014 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie ocieplenia wraz z nową elewacją budynku Przedszkola w Ryczywole
 • Zarządzenie nr 25/2014 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Ryczywół"
 • Zarządzenie nr 26/2014 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
 • Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 1 lipca 2014 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej - nauczyciel mianowany
 • Zarządzenie nr 28/2014 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 1 lipca 2014 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej - nauczyciel mianowany
 • Zarządzenie nr 29/2014 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 1 lipca 2014 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej - nauczyciel mianowany
 • Zarządzenie nr 30/2014 Wójta Gmint Ryczywół z dnia 25 lipca 2014 roku w sprawie informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy za II kwartał 2014 roku
 • Zarządzenie nr 31/2014 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się WPF oraz wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2014 roku
 • Zarządzenie nr 32/2014 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych do budżetu na 2015 rok
 • Zarządzenie nr 33/2014 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na łączną sprzedaż nieruchomości położonych w Ryczywole, oznaczonych numerem 31/5 oraz 31/7 
 • Zarządzenie nr 34/2014 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia łącznej ceny działek położonych w Ryczywole, oznaczonych numerem 31/5 oraz 31/7
 • Zarządzenie nr 35/2014 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia ceny działki położonej w Radomiu, oznaczonej numerem 214/3
 • Zarządzenie nr 36/2014 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia ceny działki położonej w Radomiu, oznaczonej numerem 214/2
 • Zarządzenie nr 37/2014 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków w ramach Rządowego programu pomocy uczniom 2014 roku - "Wyprawka szkolna" celem uzyskania dofinansowania zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych
 • Zarządzenie nr 38/2014 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 02 września 2014 roku w sprawie wyboru trybu zbycia udziałów s spółce "Agroplon" z ograniczona ospowiedzialnością w siedzibą w Pile
 • Zarządzenie nr 39/2014 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 30 września 2014 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
 • Zarządzenie nr 40/2014 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
 • Zarządzenie nr 41/2014 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 1 padziernika 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę drogi z kanalizacją deszczową ul. Bukowej w Ryczywole.
 • Zarządzenie nr 43/2014 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 10 października 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Ryczywole, przeznaczonych pod zabudowę szeregową garażową
 • Zarządzenie nr 44/2014 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 10 października 2014 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę szeregową garażową położonych w Ryczywole
 • Zarządzenie nr 45/2014 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 28 października 2014 roku w sprawie informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy za III kwartał 2014 roku
 • Zarządzenie nr 46/2014 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryczywół na lata 2015-2021
 • Zarządzenie nr 47/2014 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie projektu budżetu Gminy na 2015 rok
 • Zarządzenie nr 48/2014 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 19 listopada 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Radom, Połajewice w Gminie Ryczywół
 • Zarządzenie nr 49/2014 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 19 listopada 2014 roku w sprawie powołania komisji celem rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ryczywół
 • Zarządzenie nr 50/2014 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 09 grudnia 2014 roku w sprawie zmian składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego
 • Zarządzenie nr 51/2014 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na:
   1. Dowóz dzieci do szkół.
   2. Dostawa oleju opałowego.
 • Zarządzenie nr 52/2014 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa oleju opałowego.
 • Zarzadzenie nr 53/2014 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 19 grudnia w sprawie ustalenia stawki godzinowej za usługi opiekuńcze w gminie Ryczywół.
 • Zarządzenie nr 54/2014 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.
 • Zarządzenie nr 55/2014 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez kierowników jednostek podległych Wójtowi Gminy

 

 

Dokumenty do pobrania:
54/2014
(wprowadził: Marta Sammler 2015-01-30 09:53:49)
rozmiar pliku: 54.9Kb
55/2014
(wprowadził: Marta Sammler 2015-01-30 09:51:43)
rozmiar pliku: 18.8Kb
47/2014
(wprowadził: Marta Sammler 2015-01-15 10:58:52)
rozmiar pliku: 394.7Kb
46/2014
(wprowadził: Marta Sammler 2015-01-15 10:58:13)
rozmiar pliku: 282.9Kb
45/2014
(wprowadził: Marta Sammler 2014-12-23 10:17:10)
rozmiar pliku: 853.5Kb
48/2014
(wprowadził: Marta Sammler 2014-12-23 10:14:14)
rozmiar pliku: 29Kb
41/2014
(wprowadził: Marta Sammler 2014-12-23 10:13:54)
rozmiar pliku: 29Kb
39/2014
(wprowadził: Marta Sammler 2014-12-23 10:09:12)
rozmiar pliku: 13.8Kb
44/2014
(wprowadził: Marta Sammler 2014-12-23 10:00:20)
rozmiar pliku: 13.8Kb
43/2014
(wprowadził: Marta Sammler 2014-12-23 10:00:02)
rozmiar pliku: 14.1Kb
49/2014
(wprowadził: Marta Sammler 2014-12-23 09:59:47)
rozmiar pliku: 14Kb
51/2014
(wprowadził: Marta Sammler 2014-12-23 09:59:04)
rozmiar pliku: 29Kb
18/2014
(wprowadził: Marta Sammler 2014-10-15 12:05:22)
rozmiar pliku: 14.4Kb
36/2014
(wprowadził: Marta Sammler 2014-09-09 08:51:42)
rozmiar pliku: 14.7Kb
33/2014
(wprowadził: Marta Sammler 2014-09-09 08:51:25)
rozmiar pliku: 13.7Kb
38/2014
(wprowadził: Marta Sammler 2014-09-09 08:48:27)
rozmiar pliku: 29Kb
37/2014
(wprowadził: Marta Sammler 2014-09-09 08:48:01)
rozmiar pliku: 93.5Kb
35/2014
(wprowadził: Marta Sammler 2014-09-09 08:47:40)
rozmiar pliku: 15.1Kb
34/2014
(wprowadził: Marta Sammler 2014-09-09 08:47:25)
rozmiar pliku: 14.7Kb
33/2014
(wprowadził: Marta Sammler 2014-09-09 08:47:13)
rozmiar pliku: 13.7Kb

« poprzednia 1 2 3  następna »

drukuj pobierz pdf    

pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz