Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Ryczywół
Bip - Strona główna

Informacje podstawowe

Organy

Urząd Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Sesje Rady Gminy »

Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje

Informacje o planowanych posiedzeniach komisji Rady Gminy

Protokoły z posiedzeń komisji Rady Gminy

Rada Gminy Kadencja 2018-2023

Rada Gminy Kadencja 2014-2018.

Rada Gminy kadencja 2010-2014

Rejestr uchwał »

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe »

Rejestry i ewidencje

Przetargi »

Nabór pracowników »

Pożytek publiczny »

Ogłoszenia »

Wybory

Wyniki przeprowadzonych kontroli »

Konsultacje »

Druki do pobrania

Instrukcja »

Zgromadzenia publiczne »

Informacja przestrzenna »

Katalog kart usług UG Ryczywół »

Decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego »

Decyzje o warunkach zabudowy

Rada Gminy Kadencja 2014-2018

Informacja o planowanych do wykonania zadaniach »

Ochrona Środowiska

Rejestr Instytucji Kultury

Decyzje środowiskowe »

RODO

Petycje

Procedura kontroli

Monitoring wizyjny

Elektroniczny Urząd

Język migowy i inne środki komunikowania się

Deklaracja Dostępności

walidacja css walidacja html
Strona główna » Zbiór aktów prawa miejscowego » Uchwały Rady Gminy - 2013 rok
A A A

Zbiór aktów prawa miejscowego: Uchwały Rady Gminy - 2013 rok

 •  Uchwała Nr XXIII/175/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok,
 • Uchwała Nr XXIII/176/2013 w sprawie podziału Gminy na stałe obwody głosowania,
 • Uchwała Nr XXIII/177/2013 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
 • Uchwała Nr XXIV/185/2013 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr VI/62/2003 Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2003r. w części dotyczącej skablowania linii energetycznej, zlikwidowania drogi wewnętrznej, zmiany przeznaczenia terenów z zabudowy przemysłowej i produkcyjno-spożywczej na tereny zabudowy usługowo-przemysłowej;
 • Uchwała Nr XXIV/190/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013r.;
 • Uchwała Nr XXIV/191/2013 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2013;
 • Uchwała Nr XXIV/192/2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym zasobem Gminy Ryczywół na lata 2013-2017;
 • Uchwała Nr XXIV/193/2013 w sprawie zmian w uchwale dot. regulaminu korzystania z kompleksu boisk "Orlik 2012" w Ryczywole
 • Uchwała Nr XXIV/194/2013 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru;
 • Uchwała nr XXV/198/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok;
 • Uchwała nr XXV/199/2013 w sprawie herbu, flagi i pieczęci Gminy Ryczywół;
 • Uchwała nr XXV/200/2013 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków;
 • Uchwała nr XXV/201/2013 w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Ryczywół i ustalenia zwrotu poniesionych kosztów;
 • Uchwała nr XXV/202/2013 w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny Gminy Ryczywół na lata 2013-2015;
 • Uchwała nr XXVII/206/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy za 2013 rok;
 • Uchwała nr XXVIII/209/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy za 2013 rok;
 • Uchwała nr XXVIII/210/2013 w sprawie zmian w statucie Gminy Ryczywół;
 • Uchwała nr XXVIII/211/2013 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 480/12, położonej w Ryczywole przy ul. Obornickiej z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz aktywizację gospodarczą;
 • Uchwała nr XXIX/215/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy za 2013 rok
 • Uchwała nr XXX/221/2013 w sprawie zatwierdzenia taryfy za dostarczona wodę;
 • Uchwała nr XXX/222/2013 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do oczyszczalni ścieków w Ryczywole oraz ustalenie dopłaty
 • Uchwała nr XXX/223/2013 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2014r. ;
 • Uchwała nr XXX/224/2013 w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 r.; 
 • Uchwała nr XXX/225/2013 w sprawie wprowadzenia opłat od posiadania psów, ustalenia wysokości i sposobu jej poboru;
 • Uchwała nr XXX/226/2013 w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru;
 • Uchwała nr XXXI/230/2013 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Ryczywół na 2014 rok;
 • Uchwała nr XXXII/234/2013  w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
 • Uchwała nr XXXII/235/2013 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ryczywół;

drukuj pobierz pdf    

wstecz