Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Ryczywół
Bip - Strona główna

Informacje podstawowe

Organy

Urząd Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Sesje Rady Gminy »

Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje

Informacje o planowanych posiedzeniach komisji Rady Gminy

Protokoły z posiedzeń komisji Rady Gminy

Rada Gminy Kadencja 2018-2023

Rada Gminy Kadencja 2014-2018.

Rada Gminy kadencja 2010-2014

Rejestr uchwał »

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe »

Rejestry i ewidencje

Przetargi »

Nabór pracowników »

Pożytek publiczny »

Ogłoszenia »

Wybory

Wyniki przeprowadzonych kontroli »

Konsultacje »

Druki do pobrania

Instrukcja »

Zgromadzenia publiczne »

Informacja przestrzenna »

Katalog kart usług UG Ryczywół »

Decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego »

Decyzje o warunkach zabudowy

Rada Gminy Kadencja 2014-2018

Informacja o planowanych do wykonania zadaniach »

Ochrona Środowiska

Rejestr Instytucji Kultury

Decyzje środowiskowe »

RODO

Petycje

Procedura kontroli

Monitoring wizyjny

Elektroniczny Urząd

Język migowy i inne środki komunikowania się

Deklaracja Dostępności

walidacja css walidacja html
Strona główna » Zbiór aktów prawa miejscowego » Zarządzenia Wójta Gminy - 2013 rok
A A A

Zbiór aktów prawa miejscowego: Zarządzenia Wójta Gminy - 2013 rok

 • Zarzadzenie Nr 1/2013 z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania  opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe  i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form  kształcenia, na które może być przyznane dofinansowanie oraz określenia trybu i zasad przyznawania dofinansowania,
 • Zarządzenie Nr 2/2013 z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyłonienia kandydata na stanowisko animatora sportu w ramach pilotazowego projektu Ministerstwa Sportu  i Turystyki  "Animator - Moje Boisko ORLIK 2012",
 • Zarządzenie Nr 3/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
 • Zarządzenie Nr 4/2013 z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wynajem lokalu użytkowego położonego w Ryczywole,  Pl. 1 Maja 2,
 • Zarządzenie Nr 5/2013 z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych,
 • Zarządzenie Nr 6/2013 z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż 3 kpl. placów zabaw w miejscowości Lipa, Wiardunki, Ninino,
 • Zarządzenie Nr 7/2013 z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie zmian w Zarzadzeniu Nr 40/2011 dot. powołania Zespołu do realizacji projektu "Przedszkola z klasą";
 • Zarzadzenie Nr 8/2013 z dnia 5 marca 2013r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2013r.;
 • Zarządzenie Nr 9/2013 z dnia 5 marca 2013r. w sprawie ustalenia minimalnych miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe;
 • Zarządzenie Nr 10/2013 z dnia 26 maraca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ryczywół za 2012 rok;
 • Zarządzenie Nr 11/2013 z dnia 27 marca 2013r. w sprawie powołania komisji przetargowej  do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę i montaż 3 kpl. placów zabaw w miejscowości Lipa, Wiardunki, Ninino";
 • Zarządzenie Nr 12/2013 z dnia 27 marca 2013r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Ryczywół;
 • Zarządzenie Nr 13/2013 z dnia 28 marac 2013r. w sprawie wzajemnych rozliczeń między jednostkami w ewidencji i łącznym sprawozdaniu finansowym;
 • Zarzadzenie Nr 14/2013 z dnia 02 kwietnia 2013r w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Ryczywół;
 • Zarządzenie Nr 15/2013 z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny złożonych ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowe (przebudowe) grogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gościejewo-Trzy Góry, II etap;
 • ZarządzenieNr 16/2013 z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonychw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji deszczowej w chodniku w miejscowości Skrzetusz;
 • ZarządzenieNr 17/2013 z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowe kanalizacji sanitarnej Gorzewo, Łaszczewiec, Ludomy, Ludomki. Lipa, gmina Ryczywół - Etap I, zlewnia P4 i P7 odcinek S138 - S141;
 • Zarządzenie Nr 18/2013 z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Tłukawach;
 • Zarządzenie Nr 19/2013 z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej zlewni mleka położonej w Tłukawach, oznaczonej numerem geodezyjnym 137/1 o pow. 0,0768;
 • Zarzadzenie Nr 20/2013 z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego z pomieszczeniami przynależnymi i ułamkową częścią gruntu, położonego w Ryczywole, ul. Mickiewicza 5;
 • Zarządzenie Nr 21/2013 z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu  na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 14 położonego w Ryczywole, ul. Mickiewicza  5 na działce Nr 934 o pow. 0,500 ha;
 • Zarządzenie Nr 22/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy za I kwartał 2013 roku
 • Zarządzenie Nr 23/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Ryczywół"
 • Zarządzenie Nr 24/2013 z dnia 08 maja 2013 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
 • Zarządzenie nr 25/2013 z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok
 • Zarządzenie nr 26/2013 z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej zlewni mleka położonej w Tłukawach
 • Zarządzenie nr 27/2013 z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w Ryczywole, ul. Mickiewicza 5
 • Zarządzenie nr 28/2013 z dnia 06 czerwca 2013 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
 • Zarządzenie nr 29/2013 z dnia 1 lipca 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego "Remont dachu na budynku mieszkalnym wielorodzinnym komunalnym w Nininie nr 16"
 • Zarządzenie nr 30/2013 z dnia 1 lipca 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Remont dachu na budynku szkoły w Lipie nr 9"
 • Zarządzenie nr 31/2013 z dnia 1 lipca 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Remont i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ryczywole, ul. Nowa 1"
 • Zarządzenie nr 32/2013 z dnia 4 lipca 2013 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej - awans zawodowy (Justyna Polcyn)
 • Zarządzenie nr 33/2013 z dnia 4 lipca 2013 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej - awans zawodowy (Sabina Marcinkowska)
 • Zarządzanie nr 34/2013 z dnia 29 lipca 2013 roku w sprawie informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy za II kwartał 2013 roku
 • Zarządzenie nr 35/2013 z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na " Budowę jezdni łącznika ul. Bukowa-Brzozowa, chodników, zjazdów oraz kanalizacji deszczowej na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Ryczywole."
 • Zarządzenie nr 36/2013 z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy. kształtowaniu się WPF oraz wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2013 roku.
 • Zarządzenie nr 37/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków w ramach Rządowego programu pomocy uczniom 2013 roku - "Wyprawka szkolna" celem uzyskania dofinansowania zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych
 • Zarządzenie nr 38/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki położonej w Radomiu
 • Zarządzenie nr 39/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie  powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż na własność działki Nr 214/2 położonej w Radomiu o powierzchni 0,0966 ha
 • Zarządzenie nr 40/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki położonej w Radomiu
 • Zarządzenie nr 41/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie  powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż na własność działki Nr 214/3 położonej w Radomiu o powierzchni 0,1058 ha
 • Zarządzenie nr 42/2013 z dnia 09 września 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na " Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gościejewko - trzy Góry, w Gminie Ryczywół, III etap".
 • Zarządzenie nr 43/2013 z dnia 09 września 2013 roku w sprawie zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych do budżetu na 2014 
 • Zarządzenie nr 44/2013 z dnia 18 września 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na " Zakup pojazdu pożarniczego Star 266" 
 • Zarządzenie nr 45/2013 z dnia 25 września 2013 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Skrzetuszu, będącej własnością Gminy.
 • Zarządzenie nr 46/2013 z dnia 25 września 2013 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Skrzetuszu
 • Zarządzenie nr 47/2013 z dnia 07 października 2013 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
 • Zarządzenie nr 48/2013 z dnia 07 października 2013 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
 • Zarządzenie nr 49/2013 z dnia 3 października 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Lipa-Lipa Bagna, w Gminie Ryczywół"
 • Zarządzenie nr 50/2013 z dnia 17 października 2013 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
 • Zarządzenie nr 51/2013 z dnia 24 października 2013 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej - nauczyciel mianowany 
 • Zarządzenie nr 52/2013 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy za III kwartał 2013 roku 
 • Zarządzenie nr 53/2013 z dnia 05 listopada 2013 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Gminy i jednostkach OSP. 
 • Zarządzenie nr 54/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryczywół na lata 2014-2021
 • Zarządzenie nr 55/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie projektu budżetu gminy na 2014 rok 
 • Zarządzenie nr 56/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej - dowozy, olej opałowy, paliwo, węgiel i miał 
 • Zarządzenie nr 57/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
 • Zarządzenie nr 58/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
 • Zarządzenie nr 59/2013 z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
 • Zarządzenie nr 60/2013 z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Ryczywole, ul. Czarnkowska
 • Zarządzenie nr 61/2013 z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Ryczywole, ul. Czarnkowska, będącej własnością Gminy
 • Zarządzenie nr 62/2013 z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie  powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Gorzewo, Łaszczewiec i Ludomy, gmina Ryczywół - II etap. ( zlewnia P4-II etap, zlewnia P7-II etap, zlewnia P8 cała)"

 

 

Dokumenty do pobrania:
62/2013
(wprowadził: Marta Sammler 2014-01-10 08:29:22)
rozmiar pliku: 30Kb
61/2013
(wprowadził: Marta Sammler 2014-01-10 08:28:52)
rozmiar pliku: 15.2Kb
59/2013
(wprowadził: Marta Sammler 2014-01-10 08:28:18)
rozmiar pliku: 56.4Kb
60/2013
(wprowadził: Marta Sammler 2014-01-10 08:26:56)
rozmiar pliku: 12.3Kb
55/2013
(wprowadził: Marta Sammler 2013-12-04 11:39:12)
rozmiar pliku: 142.3Kb
58/2013
(wprowadził: Marta Sammler 2013-12-04 11:29:59)
rozmiar pliku: 13.6Kb
57/2013
(wprowadził: Marta Sammler 2013-12-04 11:29:44)
rozmiar pliku: 13.6Kb
54/2013
(wprowadził: Marta Sammler 2013-12-04 11:29:29)
rozmiar pliku: 70.8Kb
53/2013
(wprowadził: Marta Sammler 2013-12-04 11:29:17)
rozmiar pliku: 14.8Kb
52/2013
(wprowadził: Marta Sammler 2013-12-04 11:28:50)
rozmiar pliku: 25.6Kb
56/2013
(wprowadził: Marta Sammler 2013-12-04 11:24:47)
rozmiar pliku: 29.5Kb
51/2013
(wprowadził: Marta Sammler 2013-12-04 11:24:24)
rozmiar pliku: 30.5Kb
50/2013
(wprowadził: Marta Sammler 2013-12-04 11:23:56)
rozmiar pliku: 13.7Kb
49/2013
(wprowadził: Marta Sammler 2013-12-04 11:23:42)
rozmiar pliku: 29.5Kb
48/2013
(wprowadził: Marta Sammler 2013-10-31 14:35:46)
rozmiar pliku: 13.6Kb
44/2013
(wprowadził: Marta Sammler 2013-10-31 14:33:28)
rozmiar pliku: 40.3Kb
47/2013
(wprowadził: Marta Sammler 2013-10-31 14:33:00)
rozmiar pliku: 25Kb
46/2013
(wprowadził: Marta Sammler 2013-10-31 14:32:45)
rozmiar pliku: 14.1Kb
43/2013
(wprowadził: Marta Sammler 2013-10-31 14:32:21)
rozmiar pliku: 45Kb
Nr 45/2013
(wprowadził: Marta Sammler 2013-10-31 14:31:59)
rozmiar pliku: 13.8Kb

« poprzednia 1 2 3 4  następna »

drukuj pobierz pdf    

pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz