Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Ryczywół
Bip - Strona główna

Informacje podstawowe

Organy

Urząd Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Sesje Rady Gminy »

Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje

Informacje o planowanych posiedzeniach komisji Rady Gminy

Protokoły z posiedzeń komisji Rady Gminy

Rada Gminy Kadencja 2018-2023

Rada Gminy Kadencja 2014-2018.

Rada Gminy kadencja 2010-2014

Rejestr uchwał »

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe »

Rejestry i ewidencje

Przetargi »

Nabór pracowników »

Pożytek publiczny »

Ogłoszenia »

Wybory

Wyniki przeprowadzonych kontroli »

Konsultacje »

Druki do pobrania

Instrukcja »

Zgromadzenia publiczne »

Informacja przestrzenna »

Katalog kart usług UG Ryczywół »

Decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego »

Decyzje o warunkach zabudowy

Rada Gminy Kadencja 2014-2018

Informacja o planowanych do wykonania zadaniach »

Ochrona Środowiska

Rejestr Instytucji Kultury

Decyzje środowiskowe »

RODO

Petycje

Procedura kontroli

Monitoring wizyjny

Elektroniczny Urząd

Język migowy i inne środki komunikowania się

Deklaracja Dostępności

walidacja css walidacja html
Strona główna » Zbiór aktów prawa miejscowego » Uchwały Rady Gminy- 2012 rok
A A A

Zbiór aktów prawa miejscowego: Uchwały Rady Gminy- 2012 rok

 • Uchwała Nr XV/109/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok,
 • Uchwała Nr XV/110/2012 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ryczywół,(Dz.U. z dn. 19.03.2012r. poz.1398)
 • Uchwała Nr XV/111/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ryczywół,(Dz.U. z dn.19.03.2012r. poz.1397)
 • Uchwała Nr XV/113/2012 w sprawie zmiany w regulaminie świetlic wiejskich,(Dz.U. z dn. 19.03.2012r. poz.1396)
 • Uchwała Nr XVI/118/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok,
 • Uchwała Nr XVI/120/2012 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych,(Dz.U. z dn.18.04.2012r. poz.1870)
 • Uchwała Nr XVI/121/2012 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,(Dz.U. z dn.18.04.2012r. poz.1896)
 • Uchwała Nr XVI/122/2012 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2012,(Dz.U. z dn.18.04.2012r. poz.1868)
 • Uchwała Nr XVII/125/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok,
 • Uchwała Nr XVII/126/2012 w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Ryczywół oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania,(Dz.U. z dn.11.06.2012r. poz.2561)
 • Uchwała Nr XVII/127/2012 w sprawie uchwalenia statutów sołectw,(Dz.U. z dn25.06.2012r. poz.2809)
 • Uchwała Nr XVIII/133/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok,
 • Uchwała Nr XVIII/134/2012 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów i logopedów zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Ryczywół,(Dz.U. z dn.25.07.2012r. poz.3367)
 • Uchwała Nr XIX/136/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok,
 • Uchwała Nr XX/140/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok,
 • Uchwała Nr XX/142/2012 w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk "Orlik 2012" w Ryczywole,
 • Uchwała Nr XX/143/2012 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty,
 • Uchwała Nr XX/144/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
 • Uchwała Nr XX/145/2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • Uchwała Nr XX/147/2012 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
 • Uchwała Nr XXI/150/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok,
 • Uchwała Nr XXI/151/2012 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Ryczywół na rok 2013,
 • Uchwała Nr XXI/154/2012 w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalania wysokości i sposobu jej poboru,
 • Uchwała Nr XXII/158/2012 w sprawie zmian  w budżecie Gminy na 2012r.,
 • Uchwała Nr XXII/162/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  składanej przez właściciela nieruchomości,
 • Uchwała Nr XXII/163/2012 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryczywół;
 • Uchwała Nr XXII/164/2012 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ryczywół,
 • Uchwała Nr XXII/165/2012 w sprawie zmian w uchwale dot. ustalenia regulaminu okreslającego zasady i tryb korzystania  z hali sportowej w Ryczywole oraz ustalenia odpłatności za korzystanie z hali,
 • Uchwała Nr XXII/172/2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryczywół na lata 2013-2018,
 • Uchwała Nr XXII/173/2012 w sprawie budżetu na 2013 rok,

drukuj pobierz pdf    

wstecz