Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Ryczywół
Bip - Strona główna

Informacje podstawowe

Organy

Urząd Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Sesje Rady Gminy »

Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje

Informacje o planowanych posiedzeniach komisji Rady Gminy

Protokoły z posiedzeń komisji Rady Gminy

Rada Gminy Kadencja 2018-2023

Rada Gminy Kadencja 2014-2018.

Rada Gminy kadencja 2010-2014

Rejestr uchwał »

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe »

Rejestry i ewidencje

Przetargi »

Nabór pracowników »

Pożytek publiczny »

Ogłoszenia »

Wybory

Wyniki przeprowadzonych kontroli »

Konsultacje »

Druki do pobrania

Instrukcja »

Zgromadzenia publiczne »

Informacja przestrzenna »

Katalog kart usług UG Ryczywół »

Decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego »

Decyzje o warunkach zabudowy

Rada Gminy Kadencja 2014-2018

Informacja o planowanych do wykonania zadaniach »

Ochrona Środowiska

Rejestr Instytucji Kultury

Decyzje środowiskowe »

RODO

Petycje

Procedura kontroli

Monitoring wizyjny

Elektroniczny Urząd

Język migowy i inne środki komunikowania się

Deklaracja Dostępności

walidacja css walidacja html
Strona główna » Zbiór aktów prawa miejscowego » Zarządzenia Wójta Gminy - 2012 rok
A A A

Zbiór aktów prawa miejscowego: Zarządzenia Wójta Gminy - 2012 rok

 • Zarządzenie Nr 1/2012 z dnia 2 stycznia 2012 roku w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, tryb i zasady przyznawania dofinansowania
 • Zarządzenie Nr 2/2012 z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie rezygnacji z prawa odkupu
 • Zarządzenie Nr 3/2012z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie przeprowadzenia konsutlacji z mieszkańcami poszczególnych sołectw dot. statutów sołectw
 • Zarządzenie Nr 4/2012 w sprawie sporządzenia "Instrukcji sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Ryczywół"
 • Zarządzenie Nr 5/2012 z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realziację zadań publicznych,
 • Zarządzenie Nr 6/2012 z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert
 • Zarządzenie Nr 7/2012 z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2012-2014
 • Zarządzenie Nr 8/2012 z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ryczywół za 2011 rok
 • Zarządzenie Nr 9/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Ryczywół"
 • Zarządzenie Nr 10/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Remont parkingów przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Ryczywole"
 • Zarządzenie Nr 11/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku w spraiwe powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie boisk sportowych w Ryczywole przy ul. Szkolnej 2, w ramach budowy kompleksu Moje Boisko-Orlik 2012"
 • Zarządzenie Nr 12/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 roku w spraiwe zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
 • Zarządzenie Nr 13/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy za I kwartał 2012 roku
 • Zarządzenie Nr 14/2012 z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok
 • Zarządzenie Nr 15/2012 z dnia 13 czerwca 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę mieszkania w budynku przedszkola na dwa lokale mieszkalne"
 • Zarządzenie Nr 16/2012 z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Wymianę pokrycia dachu na świetlicy w Gorzewie",
 • Zarządzenie Nr 17/2012 z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamóiwenia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Modernizację budynku przedszkola w Ludomach"
 • Zarządzenie Nr 18/2012 z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Ryczywół
 • Zarządzenie Nr 19/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku w spraiwe zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
 • Zarządzenie Nr 20/2012 z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego-Pani Marta Kasprowicz
 • Zarządzenie Nr 21/2012 z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego-Pani Bożena Maczel
 • Zarządzenie Nr 22/2012 z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego- Pani Kamili Skrzypek
 • Zarządzenie Nr 23/2012 z dnia 4 lipca 2012 roku w spraiwe powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego- PAni Marty Krüger
 • Zarządzenie Nr 24/2012 z dnia 16 lipca 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę mieszkania w budynku przedszkola na dwa lokale mieszkalne"
 • Zarządzenie Nr 25/2012 z dnia 20 lipca 2012 roku w sprawie informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy za II kwartał 2012 roku
 • Zarządzenie Nr 26/2012 z dnia 27 lipca 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Remont ul. Kościuszki w Ryczywole"
 • Zarządzenie Nr 27/2012 z dnia 27 lipca 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Remont parkingów na Placu 1 Maja w Ryczywole"
 • Zarządzenie Nr 28/2012 z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się WPF oraz wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2012 roku,
 • Zarządzenie Nr 29/2012 z dnia 20 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożónych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonwego na "Budowę części drogi i kanalizacji deszczowej ul. Sosnowej w Ryczywole",
 • Zarządzenie Nr 30/2012 z dnia 20 sierpnia 2012 roku w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości,
 • Zarzadzenie Nr 31/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie uczniom pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w roku szkolnym 2012/2013,
 • Zarządzenie Nr 32/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa za nieobecnego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lipie,
 • Zarządzenie Nr 33/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do realizacji projektu "Przedszkola z klasą",
 • Zarządzenie Nr 34/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania lokalnych koordynatorów do realizacji projektu "Przedszkola z kalsą",
 • Zarządzenie Nr 35/2012 z dnia 5 września 2012 roku w sprawie zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych do budżetu na 2013 rok,
 • Zarządzenie Nr 36/2012 z dnia 10 września 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: 1. Obsługa bankowa budżetu Gminy w okresie od 1 października 2012 roku do 30 września 2015 roku,
 • Zarządzenie Nr 37/2012 z dnia 11 września 2012 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
 • Zarządzenie Nr 38/2012 z dnia 12 września 2012 roku w sprawie określenia stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne i socjalne,
 • Zarządzenie Nr 39/2012 z dnia 25 września 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: 1. Przebudowa mieszkania w budynku przedszkola na dwa lokale mieszkalne - roboty budowlane,
 • Zarządzenie Nr 40/2012 z dnia 28 września 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2012 rok,
 • Zarządzenie Nr 41/2012 z dnia 12 października 2012 roku w sprawie ustalenia minimalnych miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe,
 • Zarządzenie Nr 42/2012 z dnia 24 października 2012 roku w sprawie: informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy za III kwartał 2012 roku,
 • Zarządzenie Nr 43/2012 z dnia 29 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok,
 • Zarządzenie Nr 44/2012 z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie projektu WPF na 2013 rok,
 • Zarządzenie Nr 45/2012 z dnia 15 listopada 2012 roku  w sprawie projektu budżetu Gminy na 2013 rok,
 • Zarządzenie  Nr 46/2012 z dnia 16 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej - dowozy, olej, paliwo, węgiel i miał,
 • Zarządzenie Nr 47/2012 z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej - zmiana Studium,
 • Zarządzenie Nr 48/2012 z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Gminy i jednostkach OSP,
 • Zarządzenie Nr 49/2012 z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej,
 • Zarządzenie Nr 50/2012 z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy
Dokumenty do pobrania:
Nr 50/2012
(wprowadził: Marta Sammler 2013-02-15 14:41:37)
rozmiar pliku: 44.4Kb
Nr 49/2012
(wprowadził: Marta Sammler 2013-02-15 14:41:03)
rozmiar pliku: 19.3Kb
Nr 48/2012
(wprowadził: Marta Sammler 2013-02-15 14:40:20)
rozmiar pliku: 17.2Kb
47/2012
(wprowadził: Marta Sammler 2013-02-15 14:39:39)
rozmiar pliku: 28Kb
Nr 46/2012
(wprowadził: Marta Sammler 2013-02-15 14:39:24)
rozmiar pliku: 29Kb
Nr 45/2012
(wprowadził: Marta Sammler 2013-02-15 14:38:37)
rozmiar pliku: 110.4Kb
Nr 44/2012
(wprowadził: Marta Sammler 2013-02-15 14:37:51)
rozmiar pliku: 69.2Kb
Nr 43/2012
(wprowadził: Marta Sammler 2013-02-15 14:37:05)
rozmiar pliku: 31.6Kb
Nr 42/2012
(wprowadził: Marta Sammler 2012-10-24 15:08:17)
rozmiar pliku: 900.2Kb
Nr 41/2012
(wprowadził: Marta Sammler 2012-10-24 15:07:27)
rozmiar pliku: 135.1Kb
Nr 40/2012
(wprowadził: Marta Sammler 2012-10-24 15:06:17)
rozmiar pliku: 1.1Mb
Nr 39/2012
(wprowadził: Marta Sammler 2012-10-24 14:54:25)
rozmiar pliku: 518.6Kb
Nr 38/2012
(wprowadził: Marta Sammler 2012-10-24 14:53:15)
rozmiar pliku: 173.1Kb
Nr 37/2012
(wprowadził: Marta Sammler 2012-10-24 14:52:44)
rozmiar pliku: 310.9Kb
Nr 36/2012
(wprowadził: Marta Sammler 2012-10-24 14:52:02)
rozmiar pliku: 553.1Kb
Nr 35/2012
(wprowadził: Marta Sammler 2012-09-20 10:05:05)
rozmiar pliku: 905.4Kb
Nr 34/2012
(wprowadził: Marta Sammler 2012-09-20 10:04:34)
rozmiar pliku: 400.2Kb
Nr 33/2012
(wprowadził: Marta Sammler 2012-09-20 10:04:13)
rozmiar pliku: 366.5Kb
Nr 32/2012
(wprowadził: Marta Sammler 2012-08-30 14:54:53)
rozmiar pliku: 182.1Kb
Nr 31/2012
(wprowadził: Marta Sammler 2012-08-30 14:53:49)
rozmiar pliku: 2.2Mb

« poprzednia 1 2 3  następna »

drukuj pobierz pdf    

pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz