Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Ryczywół
Bip - Strona główna

Informacje podstawowe

Organy

Urząd Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Sesje Rady Gminy »

Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje

Informacje o planowanych posiedzeniach komisji Rady Gminy

Protokoły z posiedzeń komisji Rady Gminy

Rada Gminy Kadencja 2018-2023

Rada Gminy Kadencja 2014-2018.

Rada Gminy kadencja 2010-2014

Rejestr uchwał »

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe »

Rejestry i ewidencje

Przetargi »

Nabór pracowników »

Pożytek publiczny »

Ogłoszenia »

Wybory

Wyniki przeprowadzonych kontroli »

Konsultacje »

Druki do pobrania

Instrukcja »

Zgromadzenia publiczne »

Informacja przestrzenna »

Katalog kart usług UG Ryczywół »

Decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego »

Decyzje o warunkach zabudowy

Rada Gminy Kadencja 2014-2018

Informacja o planowanych do wykonania zadaniach »

Ochrona Środowiska

Rejestr Instytucji Kultury

Decyzje środowiskowe »

RODO

Petycje

Procedura kontroli

Monitoring wizyjny

Elektroniczny Urząd

Język migowy i inne środki komunikowania się

Deklaracja Dostępności

walidacja css walidacja html
Strona główna » Zbiór aktów prawa miejscowego » Rejestr Zarządzeń Wójta - 2011 rok
A A A

Zbiór aktów prawa miejscowego: Rejestr Zarządzeń Wójta - 2011 rok

 • Zarządzenie Nr 1/2011 z dnia 12.01.2011 r. w sprawie powołania składów osobowych OKW w wyborach uzupełniających do senatu 06.02.2011 r.

 • Zarządzenie Nr 2/2011 z dnia 28.01.2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2011 rok.

 • Zarządzenia Nr 3/2011 z dnia 31.01.2011 r. w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie dla nauczycieli.

 • Zarządzenie Nr  4/2011 z dnia 17.02.2011 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.

 • Zarządzenie Nr  5/2011 z dnia 17.02.2011r. w sprawie wprowadzenia „ Instrukcji sporządzania informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Ryczywół”

 • Zarządzenie Nr  6/2011 z dn. 01.03.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej „remont i przebudowa budynku GOK”

 • Zarządzenie Nr  7/2011 z dn. 17.03.2011 r. w sprawie powołania społecznej Komisji Mieszkaniowej (Ryczywół, ul. Nowa 1, os. Przyjaźni 5)

 •  

 • Zarządzenie Nr  8/2011 z dn. 22.03.2011 r. w spawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok.

 • Zarządzenia Nr  9/2011 z dn. 28.03.2011 r. w sprawie składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • Zarządzenie nr  10/2011 z dn. 29.03.2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.

 • Zarządzenie Nr  11/2011 z dn. 30.03.2011 r. w sprawie komisji przetargowej – przetarg na białą szkołę.

 • Zarządzenie Nr  12/2011 z dn. 30.03.2011 r. w sprawie ceny za nieruchomość – biała szkoła

 • Zarządzenie Nr  13/2011 z dn. 21.04.2011 r. w sprawie komisji przetargowej – budowa Orlika

 • Zarządzenie nr  14/2011 z dn. 26.04.2011r. w sprawie przystąpienia do programu „Zainwestuj w siebie”
 • Zarządzenie nr  15/2011 z dn. 27.04.2011r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej
 • Zarządzenie nr 16/2011 z dn. 28.04.2011r. w sprawie informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy za I kwartał 2011 roku
 •  Zarządzenie nr  17/2011 z dn. 18.05.2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dostawę i montaż urządzeń na place zabaw
 • Zarządzenie nr  18/2011 z dn. 20.05.2011. w sprawie informacji z wykonania budżetu za 2010rok
 • Zarządzenie nr  19/2011 z dn. 30.05.2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
 • Zarządzenie nr  20/2011 z dn. 22.06.2011r. w sprawie ceny sprzedaży nieruchomości – biała szkoła.
 • Zarządzenie nr 21/2011 z dn. 30.06.2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
 •  Zarządzenie nr  22/2011 z dn.4.07.2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do awansu na nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie nr  23/2011 z dn. 11.07.2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej – droga w Łopiszewie
 • Zarządzenie nr 24/2011 z dn. 25.07.2011r. w sprawie informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2011r.
 •   Zarządzenie nr  25/2011 z dn. 28.07.2011r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów z miejsca zamieszkania do szkoły
 • Zarządzenie nr  26/2011 z dn. 23.08.2011r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie w roku szkolnym 2011/2012 uczniom pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników
 • Zarządzenie nr 27/2011 z dn. 25.08.2011r.   w sprawie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2011r.
 • Zarządzenie nr 28/2011 z dn. 26.08.2011r. w sprawie ceny nieruchomości (Radom dz. nr 211/1)
 • Zarządzenie nr 29/2011 z dn.26.08.2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (Radom dz. nr 211/1)
 • Zarządzenie nr 30/2011 z dn. 29.08.2011r. w sprawie powierzenia funkcji Dyrektora Zespołu Szkół im. K. Marcinkowskiego w Ludomach
 • Zarządzenie nr 31/2011 z dn. 30.08.2011r. w sprawie powierzenia funkcji Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ludomach
 • Zarządzenie nr 32/2011 z dn. 30.08.2011r. w sprawie powierzenia funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ryczywole
 • Zarządzenie nr 33/2011 z dn. 30.08.2011r. w sprawie powierzenia funkcji Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ryczywole
 • Zarządzenie nr 34/2011 z dn. 30.08.2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
 • Zarządzenie nr 35/2011 z dn. 02.11.2011r. w sprawie wyznaczenia OKW dla celów głosowania korespondencyjnego
 • Zarządzenie nr 36/2011 z dn.05.09.2011r. w sprawie zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych do budżetu 2012r.
 • Zarządzenie nr 37/2011 z dn. 09.09.2011r. w sprawie określenia stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne i socjalne
 • Zarządzenie nr 38/2011 z dn. 19.09.2011r. w sprawie powołania składów osobowych OKW w wyborach do Sejmu i Senatu RP
 • Zarządzenie nr 39/2011 z dn. 20.09.2011r.  w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
 • Zarządzenie nr 40/2011 z dn. 21.09.2011r w sprawie powołania zespołu do realizacji projektu "Przedszkola z klasą"
 • Zarządzenie nr 41/2011 z dn. 21.09.2011r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla przeprowadzenia postępowań z zakresu zamówień publicznych do realizacji projektu "Przedszkole z klasą"
 • Zarządzenie nr 42/2011 z dn.  21.09.2011r. w sprawie powołania lokalnych koordynatorów do realizacji programu "Przedszkola z klasą"
 • Zarządzenie nr 43/2011 z dn. 07.10.2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
 • Zarządzenie nr 44/2011 z dn. 31.10.2011r. w sprawie informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy za III kwartał 2011r.
 • Zarządzenie nr 45/2011 z dn. 10.11.2011r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego
 • Zarządzenie nr 46/2011 z dn. 14.11.2011r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Ryczywół na lata 2012-2018
 • Zarządzenie nr 47/2011 z dn. 14.11.2011r. w sparwie projektu budżetu Gminy na 2012 rok
 • Zarządzenie nr 48/2011 z dn. 30.11.2011 w sparwie minimalnych stawek czynszu za lokale użytkowe
 • Zarządzenie nr 49/2011 z dn. 05.12.2011r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Gminy i jednostkach OSP
 • Zarządzenie nr 50/2011 z dn. 07.12.2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej: dowóz dziecie do szkoły w Ryczywole i Kowanówku, zakup i dostawa oleju opałowego, zaopatrzenie w paliwa do pojazdów, dostawa węgla kamiennego i miału
 •  Zarządzenie nr 51/2011 z dn. 07.12.2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011r.
 • Zarządzenie nr 52/2011 z dn. 21.12.2011r. w sprawie rezygnacji z prawa odkupu.
 • Zarządzenie nr 53/2011 z dn. 30.12.2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011r.
 • Zarządzenie nr 54/2011 z dn. 30.12.2011r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole

drukuj pobierz pdf    

wstecz